Notícies

El Síndic vol conèixer les actuacions de les administracions davant el fenomen de les punxades en espais d’oci nocturn

29/08/2022

Foto

Prop d’una seixantena de dones han denunciat haver rebut una punxada en algun espai d’oci nocturn

El Síndic té entre els seus mandats la defensa dels drets i les llibertats en matèria de no-discriminació per raó de gènere

En el marc d’una actuació d’ofici ha demanat informació a la Generalitat i a l’Ajuntament de Barcelona per saber com s’actua quan es detecta un d'aquests casos

El Síndic de Greuges de Catalunya ha tingut coneixement pels mitjans de comunicació que prop d’una seixantena de dones han presentat denúncia als Mossos d’Esquadra per haver patit una punxada amb agulla mentre es trobaven en espais d’oci nocturn. D’acord amb les informacions disponibles, no es tracta d’un fenomen aïllat a Catalunya sinó que sembla que s'està produint en altres països europeus des de la tardor de 2021.

Algunes notícies aparegudes manifesten que els casos no es poden considerar de submissió química ja que, fins avui, aquestes punxades no han estat relacionades amb abusos sexuals ni robatoris. Tampoc no sembla que s’hagin trobat restes de drogues en les anàlisis clíniques realitzades a les víctimes i cap de les persones punxades ha contret cap malaltia, la qual  cosa dificulta saber les causes que motiven aquesta pràctica.

El Síndic té coneixement que, per a aquests casos, als centres d’atenció primària (CAP) s’activa el Protocol de punxada accidental i també s’ofereix suport psicològic. També hi ha el telèfon d'atenció 900 900 120 contra la violència masclista, que funciona les 24 hores i, a més, els Mossos d'Esquadra, hi hagi o no denúncia, investiguen els casos i els eleven a la Divisió d'Investigació Criminal.

La Llei 17/2015 d'igualtat efectiva de dones i homes estableix que el Síndic de Greuges és l'òrgan encarregat de la defensa dels drets i les llibertats en matèria de no-discriminació per raó que gènere i, d’acord amb aquest mandat, ha obert una actuació d’ofici amb l’objectiu de conèixer la situació i les actuacions concretes que s'estan duent a terme par part de totes les administracions per abordar aquest fenomen.

En aquest sentit, el Síndic s’ha adreçat al Departament de Salut per saber com s'actua des que es té coneixement d’una punxada; quina atenció es dispensa als CAP i als hospitals; com és el Protocol de punxada accidental, i quina atenció física i psicològica reben les víctimes, amb possibles derivacions a d'altres serveis o administracions.

També ha demanat informació al Departament d'Interior sobre la intervenció dels Mossos d'Esquadra (nombre de denúncies, si hi ha hagut casos en menors, estudis realitzats i protocols d'actuació establerts) i sobre la col·laboració amb les policies locals. El Síndic també s'ha adreçat al Departament d'Igualtat i Feminismes per conèixer les actuacions que s'estan duent a terme amb relació a aquests fets.

En l’àmbit local, el Síndic s’ha adreçat a l’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI de l'Ajuntament de Barcelona per saber si s'ha establert algun protocol d'actuació en relació amb aquests casos, si s'ha fet alguna trobada amb els representants de l’oci nocturn i si s’han acordat criteris d'actuació comuns.

Tornar