Notícies

Reunió de la síndica amb la Junta del Fòrum de Síndics Locals de Catalunya

03/10/2022

foto

És imprescindible la col·laboració mútua i el treball compartit entre institucions de defensa de drets per millorar l’atenció a les persones i garantir els seus drets

La síndica de greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas, i l’adjunt general, Jaume Saura, s’han reunit avui amb la Junta Directiva del Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya, per tractar temes d’interès comú.

El Fòrum és una associació sense ànim de lucre que aplega la major part de sindicatures i defensories municipals i que té per objectiu crear una xarxa de coordinació, informació, suport, intercanvi i assessorament entre les diverses sindicatures de proximitat.

Per part del Fòrum hi han assistit Dolors Vallejo, síndica de Sant Boi de Llobregat i presidenta del Fòrum; Marta Alsina, defensora de la ciutadania de Girona i vicepresidenta del Fòrum, els vocals Salvador Torres, defensor del ciutadà de Vidreres, i Josefina Camós, síndica de greuges de Palamós, i Francesc Mateu, director del Fòrum.

En el transcurs de la reunió, la síndica ha volgut destacar el paper de les defensories locals com a part fonamental de la xarxa de defensa dels drets de la ciutadania. En aquest sentit, veu imprescindible la col·laboració mútua i el treball compartit per millorar l’atenció a les persones i garantir els seus drets.

Els temes tractats durant la trobada han estat la proposició de llei sobre les defensories o sindicatures de greuges d’àmbit local de Catalunya, els convenis de col·laboració entre les institucions locals i el Síndic de Greuges i el compromís de la síndica de contribuir a la formació en l’àmbit restauratiu de les sindicatures locals.  

Actualment, el Síndic de Greuges de Catalunya té signats gairebé quaranta convenis amb sindicatures o defensories locals. Aquests convenis tenen per objectiu evitar duplicitats, aprofitar sinergies i recursos, i, sobretot, millorar el servei de defensa de drets i facilitar-hi l’accés a la ciutadania. D’acord amb aquests convenis, quan una persona presenta una queixa al Síndic de Greuges de Catalunya, aquesta institució es compromet a informar-la de la possibilitat de presentar-la davant de l’oficina de la sindicatura municipal en el cas que la queixa estigui relacionada amb el funcionament de l’Administració municipal. Per la seva banda, la sindicatura local es compromet a trametre al Síndic de Greuges de Catalunya les queixes que afectin administracions fora de l’àmbit municipal, sempre que la persona interessada hi estigui d’acord.

Tornar