Notícies

La síndica demana a totes les administracions que la cita prèvia deixi de ser un requisit per accedir a les seves oficines d’atenció ciutadana i registre

19/10/2022

foto (c) gencat

La cita prèvia pot ser una via preferent d’atenció a les persones, però no un requisit absolut

Calen mitjans alternatius a l’electrònic per obtenir cita prèvia per accedir a les oficines d’atenció ciutadana

S’haurien d’habilitar mecanismes d’acompanyament a les persones que voluntàriament utilitzen la via electrònica però tenen dificultats amb les tecnologies

El sistema de cita prèvia per accedir als serveis públics s’ha generalitzat des de l’esclat de la pandèmia. En aquell context de restriccions, la cita prèvia va esdevenir un mecanisme per modular l’atenció personal. Aleshores, la institució del Síndic de Greuges de Catalunya va obrir una actuació d’ofici que tenia per objectiu fixar les pautes o les bones pràctiques que les administracions havien d’incorporar en fer ús d’aquest sistema d’organització.

El context actual és molt diferent. La cita prèvia pot ser una via preferent d’atenció a les persones, però la síndica considera que cal replantejar l'aplicació d’aquest mecanisme, de manera que no es pugui configurar com un requisit inexcusable que comprometi el dret de les persones a accedir a les oficines d’atenció ciutadana o al registre quan ho necessitin.

Els ciutadans no poden dependre d'obtenir cita prèvia per relacionar-se amb l'Administració, sobretot perquè moltes persones tenen dificultats per utilitzar les eines digitals. Si la cita prèvia esdevé obligatòria i, a més, s'ha d'obtenir per via electrònica, a la pràctica s'està impedint, o dificultant encara més, l'accés a l'atenció presencial a bona part de la població.

En la mateixa línia, la síndica recorda que d’acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones físiques, amb caràcter general, no estan obligades a relacionar-se amb les administracions per via electrònica. Per tant, l’Administració ha de garantir l’atenció presencial, com a mínim, per a aquest col·lectiu. A més, dins d’aquest col·lectiu hi ha persones vulnerables per la seva situació personal o social i persones grans, i les administracions han de vetllar especialment pels seus drets. Altrament, se'ls poden generar greus perjudicis perquè se’ls obstaculitza l'accés a serveis i prestacions.

Davant d’això, la síndica demana a totes les administracions de Catalunya que atenguin les persones que s'adrecin a les seves oficines d'atenció i de registre sense limitacions ni subjeccions a l'obtenció de cita prèvia. En el mateix sentit, demana que la via electrònica no sigui l'únic canal per obtenir una cita prèvia per accedir a les oficines d'atenció ciutadana i que s’habilitin altres canals alternatius (presencials, telefònics, etc.). Cal recordar que atès que les oficines d'atenció ciutadana donen servei al conjunt de la ciutadania, la via per obtenir una cita prèvia a qui vulgui fer-ne ús no pot ser només electrònica.

En un pas més enllà, la síndica també suggereix que totes les administracions, de manera proporcional als seus recursos, habilitin mecanismes d'acompanyament i suport a les persones que voluntàriament vulguin fer ús del canal digital per relacionar-se amb l'Administració. La progressiva digitalització dels processos i les actuacions de les administracions catalanes no pot deixar al marge les persones amb dificultats per accedir a la tecnologia.

Aquesta institució té la voluntat de vetllar perquè les administracions públiques siguin més amables, en el sentit que simplifiquin els tràmits administratius necessaris per accedir als serveis públics i fer-los més accessibles i senzills per a les persones, especialment les vulnerables.

Tornar