Notícies

La síndica demana a la Generalitat que revisi les bases del concurs oposició d'estabilització perquè les proves selectives d'accés als diversos cossos funcionarials no es facin el mateix dia a la mateixa hora

02/02/2023

foto

Les proves selectives dels diferents cossos estan convocades per al mateix dia i la mateixa hora

La Direcció General de Funció Pública al·lega motius d'agilitat per validar la simultaneïtat de les proves

Moltes persones consideren que se'ls limita la possibilitat de presentar-se a més d'una prova

Aquesta decisió suposa una restricció de la concurrència competitiva i dels principis constitucionals de mèrit i capacitat

La institució del Síndic de Greuges va rebre diverses queixes relatives a l'Acord de 19 d'octubre de 2022 del grup de treball d'estabilització i de reducció de la temporalitat de la Generalitat de Catalunya, que establia que les proves selectives del concurs oposició d'estabilització de tots els cossos i de totes les categories professionals laborals tindrien lloc el mateix dia a la mateixa hora.

Les queixes manifestaven que molts funcionaris interins han prestat i presten serveis en més d'un cos, i que la coincidència de les proves els obligava a escollir la convocatòria en què volien participar, amb la limitació que això suposa respecte del dret fonamental a la igualtat en l'accés a la funció pública.

Davant d'aquest fet, la síndica es va adreçar a la Direcció General de Funció Pública per indicar que aquesta decisió podia suposar una restricció de la concurrència competitiva. Tanmateix, l'Administració no va atendre la recomanació de la síndica, i les bases de les convocatòries, publicades al DOGC núm. 8816, del 20 de desembre de 2022, continuaven indicant la simultaneïtat dels exàmens de tots els cossos.

Amb motiu d'altres queixes rebudes a la institució, la síndica ja ha assenyalat que les persones tenen dret a accedir en condicions d'igualtat a les funcions i els càrrecs públics d'acord amb els principis constitucionals de mèrit i de capacitat. I ha defensat aquest criteri fins i tot quan hi ha hagut coincidència en els processos selectius massius de diverses administracions.

Aquests principis constitucionals de mèrit i capacitat fan imprescindible que les administracions afavoreixin la màxima participació de totes les persones que compleixin els requisits fixats a les bases per facilitar la selecció de les millors.

A criteri de la síndica, la voluntat d'agilitar la celebració de les proves del procés d'estabilització no hi pot interferir ni anar en detriment del respecte a aquests principis.

En aquest context, la síndica demana que es revisin les convocatòries, de manera que les proves selectives no coincideixin en dia i hora, amb l'objectiu de facilitar la participació de totes les persones en condicions d'igualtat i d'acord amb els principis de mèrit i capacitat.

Tornar