Notícies

''El 80% de les nostres recomanacions són acceptades''

15/03/2023

foto

El 2022 s'han atès més de 18.000 persones i s'han iniciat més de 23.000 actuacions

Les consultes segueixen creixent amb força, i això indica que moltes persones venen en busca d'assessorament i orientació

El 45% de les queixes estan relacionades amb vulneracions de drets de l'àmbit social

La institució és encara poc coneguda entre els col·lectius més vulnerables, i cal revertir aquest fet

Es treballa amb la voluntat que la institució esdevingui una eina transformadora de les administracions i la societat

Es persegueix una solució pactada amb l'Administració en cada una de les queixes

La síndica de greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas, acompanyada pels dos adjunts, Jaume Saura i M. Jesús Larios, ha lliurat a la vicepresidenta primera amb funcions de presidenta del Parlament, Alba Vergés, l'Informe anual de la institució corresponent a l'any 2022.

L'informe recull en bona part l'activitat de la institució sota el mandat del síndic anterior, Rafael Ribó, a qui la nova síndica ha volgut agrair la feina feta al llarg de tots els anys que hi ha estat al capdavant.

Xifres destacades

Durant el 2022 s'han adreçat a la institució 18.068 persones i s'han iniciat 23.527 actuacions, entre queixes, consultes i actuacions d'ofici. El nombre de queixes rebudes ha tornat a xifres anteriors a la pandèmia, al voltant de les 10.000 anuals, però la xifra de consultes continua creixent força, seguint la tendència dels darrers anys (9.987 el 2018 i 13.381 el 2022). D'això es desprèn que moltes persones s'adrecen a la institució del Síndic de Greuges no només per presentar una queixa contra el funcionament de les administracions, sinó que també busquen informació, assessorament i orientació sobre què han de fer davant d'un problema. L'anàlisi del perfil d'aquests usuaris ens indica que són, sobretot, persones amb un patró d'exclusió social. Aquest increment de la xifra de consultes ha fet necessari repensar i reforçar el Servei d'Atenció a les Persones.

Les desigualtats de gènere també es perceben en les queixes que rebem, i és un fet que les dones han presentat més queixes en àrees relacionades amb les tasques de cura (com educació o infància).

Tornar