900 124 124

Curs 2019-2020

Sessió inaugural
Joves d’arreu de Catalunya participen en la  dotzena edició del Consell Assessor Jove del Síndic

05/11/2019

El tema central del curs, el mateix que es debatrà a la resta d’ombudsman membres de la xarxa europea ENOC, serà la necessitat de valorar en totes les decisions públiques, i abans d'adaptar-les, com afecten als drets dels infants

Els nous membres del Consell Assessor Jove (CAJ) del Síndic han participat a la sessió inaugural. Rebuts pel mateix Síndic, Rafael Ribó, i per  Maria Jesús Larios, l'adjunta per a la defensa dels drets de la infància i l'adolescència, els nous integrants del Consell acompanyats per alguns familiars i professors, han coincidit també amb els membres del curs anterior. Aquests han explicat la seva  experiència al voltant del tema dels drets dels infants i les TIC, que va centrar el debat de l'any passat.

En aquesta edició, el CAJ estarà representant per setze alumnes de catorze i quinze anys de nou centres de Catalunya:

- Escola Anna Ravell de Barcelona

- Maristes la Immaculada de Barcelona

- Institut Francisco Goya de Barcelona

- Institut Bisbe Berenguer de l’Hospitalet de Llobregat

- Institut Baetulo de Badalona

- Institut Industrial Arts i Oficis de Sabadell

- Institut Josep Lladonosa de Lleida

- Institut Tarragona

- La Salle de Manresa

L'objectiu del Consell és incorporar la perspectiva dels adolescents en l'orientació de les actuacions que duu a terme la Institució i comptar amb la visió d'infants i joves sobre els seus drets. Les conclusions i recomanacions que emanin de les trobades, que els joves faran un cop al mes a la seu del Síndic, les presentaran ells mateixos davant la Comissió d'Infància al Parlament un cop acabi el curs.

El tema d'enguany serà l'avaluació de les polítiques públiques des de la perspectiva dels drets dels infants, vinculat al que també s'abordarà en el marc del Fòrum ENYA, on participen representants dels consells joves d'ombudsman de la xarxa de defensors europeus ENOC.

Sessió 1
Les necessitats de valorar en totes les decisions públiques, i abans d'adaptar-les, com afecten als drets dels infants

04/12/2019

En aquesta primera sessió de treball es presenta el tema de treball ENYA 2020 que serà "anàlisis d'impacte sobre els drets dels infants".

Per grups es planteja temes en què es considera què caldria fer en una valoració d'impacte sobre drets dels infants i sobre quins àmbits consideren els joves que cal escoltar la seva opinió. Els temes proposats són:

 • Educació
 • Urbanisme:            
 • Esports/lleure
 • Salut             
 • Econòmic/treball
 • Transport
 • Tecnologia

I dels temes proposats s'acorda treballar: 

 • Salut
 • Urbanisme
 • Educació


Sessió 2

15/01/2020

En aquesta sessió de treball es compta amb la col·laboració de Roger Garcia, representant de Polítiques d'infància i sensibilització del Comitè Catalunya UNICEF on exposa l'existència de ciutats amigues de la infància com a ciutats compromeses amb el compliment dels drets dels infants i dels adolescents, d'acord amb el contingut de la Convenció dels Drets dels Infants.

Roger Garcia exposa que UNICEF ha dissenyat un model per poder realitzar avaluacions  d'impacte en la infància i l'adolescència.

Aquest model consisteix en:

Identificar la norma/proposta

Identificació dels drets, les necessitats i els grups concrets d'infants i adolescents sobre els que la norma/proposta pot impactar:

 • Drets concrets
 • Necessitats bàsiques sobre les que la norma/proposta pot tenir efectes
 • La norma/proposta impacta en grups concrets d'infants i adolescents?

Anàlisi i valoració de l'impacte en la infància i l'adolescència

 • Situació de partida: què vol abordar la norma/proposta?
 • Valoració de l'impacte en la infància i l'adolescència

Mesures que contribueixen a aconseguir un impacte positiu.

A partir del model a seguir, es treballa l'àmbit de l'Educació: continguts Curriculars, l'ús de telèfons mòbils als instituts, canvis d'horaris escolars.

Sessió 3

19/02/2020

Es segueix treballant amb els nois i noies sobre l'impacte en la infància i l'adolescència de les disposicions normatives.

En l'àmbit de Salut es tracten els temes: contaminació atmosfèrica, legalització del cànnabis i l'avortament.

Sessions 4, 5, 6 i 7

20/05/2020 - 27/05/2020 - 04/06/2020 - 10/06/2020

Donada la pandèmia del COVID-19, les sessions presencials es van interrompre. Les quatre darreres sessions es van fer telemàticament, algunes d'elles amb la participació i la col·laboració d'experts.

Urbanisme

En la sessió del 20.5.2020 es va comptar amb la col·laboració de l'Elena Guim i Vallejo, assessora de la Regidoria del Districte de Ciutat Vella de l'Ajuntament de Barcelona.

En aquesta sessió es parla sobre l'entorn de l'ús de l'espai públic, participació infantil i juvenil. Es pregunta als nois i noies sobre alguna  actuació urbanística per afrontar la situació post COVID-19, si han observat algun exemple d'urbanisme tàctic a Barcelona,

Educació

En la sessió del 27.5.2020 es va comptar amb la col·laboració de Xavier Bonal, catedràtic en sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona.  Es parla com està afectant el confinament en els aprenentatges de la vida escolar. Aspectes positius i negatius.

Salut

En la sessió del 4.6.2020 es compta amb la col·laboració de Juanjo Gil, psicòleg de l'Hospital de Dia Litoral de Mar, expert en salut mental.  Es tracten dels temes següents:

 • Efectes del confinament en la salut mental dels drets dels infants i adolescents
 • Processos de participació dels infants i adolescents en les decisions públiques que els afecten relacionades amb la salut mental

En la sessió del 10.6.2020 compten amb la col.laboració de la Bel Olid, escriptora i activista pels drets LGBTQ+. Es treballa en dos supòsits, en els quals es parla sobre l'assetjament viscut en els instituts, colònies, espais d'oci,  etc.i l'altre supòsit es parla de l'accés al mon laboral.