900 124 124

Curs 2020-2021

Sessió inaugural
Joves d’arreu de Catalunya participen en la tretzena edició del Consell Assessor Jove del Síndic

04/11/2020

El tema d'enguany serà el "COVID-19: Aprenentatges de futur" vinculat al tema que també s'abordarà en el marc del fòrum ENYA, on participen representants dels consells joves d'ombudsman de la xarxa de defensors europeus ENOC.

El CAJ 2020-2021 està representat per nois i noies de  catorze i quinze anys de set centres educatius de Catalunya:

 • Escola Maristes Anna Ravell (Barcelona)
 • Institut Baetulo (Badalona)
 • Institut Escola La Mina (Sant Adrià del Besòs)
 • Institut Terrassa (Terrassa)
 • Institut La Salle (Manresa)
 • Institut Josep Lladonosa (Lleida)
 • Institut Tarragona (Tarragona)

L'objectiu del CAJ és incorporar la perspectiva dels adolescents en l'orientació de les actuacions que duu a terme la Institució i comptar amb la visió d'infants i joves sobre els seus drets. Les conclusions i recomanacions que emanin de les trobades, que els joves faran un cop al mes telemàticament o presencialment, les presentaran ells mateixos davant la Comissió d'Infància al Parlament de Catalunya, un cop acabi el curs.

Donada la pandèmia COVID-19, la inauguració del curs 2020-2021 s'ha fet telemàticament, amb la participació de Maria Jesús Larios, adjunta per a la defensa dels drets de la infància i l'adolescència, amb la col.laboració d'Anna Piferrer i els nous integrants del Consell Assessor Jove. Totes les sessions es duran en forma telemàtica fins que d’acord amb les autoritats sanitàries les condicions permetin fer-ho de forma presencial.

En la sessió s'han mostrat una sèrie de vídeos sobre el testimoni d'alguns membres d'altres edicions del CAJ, per tal que els nous components poguessin escoltar i visualitzar les seves experiències. 

Treballarem amb els joves de manera online les seves propostes, amb el desig que aquesta 13èna edició del Consell Assessor Jove del Síndic els ofereixi un espai on puguin ser escoltats i sentir-se lliures d'expressar les seves opinions i expectatives.

Sessió 1
Adultocentrisme

02/12/2020

La sessió va versar sobre el concepte d'adultocentrisme, l'educació en format no presencial i el rol dels adolescents durant la pandèmia.

Amb els nois i noies es van fer tres grups de treball per parlar dels següents àmbits:

 • Adultocentrisme i estructura de poder
 • Educació no presencial i equitat
 • Estigmatització i participació dels adolescents

Algunes de les idees que van sortir van ser les següents:

1. La situació d'adultocentrisme es pot veure tant a l'escola com a casa, també en bars i restaurants, on malgrat el consumidor/a és l'adolescent si va acompanyat/a d'un adult, s'adrecen a l'adult i si no va acompanyat d'un adult, se'l tracta amb paternalisme, que és una forma d'adultocentrisme.

També s'exposa que si la piràmide proposada per explicar la dinàmica de poder en què se sustenta l'adultocentrisme, d'acord amb la qual l'adult estaria per sobre de l'adolescent i de l'infant, s'invertís ens “desmadraríen” i no hi hauria normes.

S'indica també que els pares i adults fan la funció de protecció i de guia i que intenten indicar el que creuen millor per als infants i adolescents.

Hi ha frases que sentim constantment que denoten adultocentrisme i estan incorporades i acceptades com: tu ets massa patit per opinar, no saps de què parles...

2. Pel que fa a l'educació no presencial, i la crisi a la pandèmia en general, ha servit per valorar més la família i els amics i amigues.

La interacció amb amics amigues i companys/es és una vertadera necessitat.

Sembla que ja tothom ha pogut disposar d'un ordinador però hi ha gent que té difícil tenir espai per estudiar a casa, perquè hi ha molta gent convivint o perquè no hi ha prou espai....

S'exposa que durant el confinament alguns professors/es preguntaven si se sabia res d'alguns/es alumnes de qui no podien fer el seguiment i que pot ser per poca disposició a wifi/ordinador o per les poques ganes d'estudiar... S'indica que hi ha nois i noies que s'han quedat sols i soles.

En general ningú valora més positiva l'educació no presencial que la presencial. Fins i tot si tens facilitat en els estudis, s'indica que és més fàcil desconnectar-se en l'educació no presencial, i que als estudiants que els costa, encara més.

3. Pel que fa al compliment de mesures de contenció de la COVID per part dels adolescents, s'indica que no es pot generalitzar. Hi ha adolescents que compleixen i altres que no, com els adults. En canvi els mitjans reflecteixen més l'incompliment d'alguns joves i no d'alguna gent gran  (els més vulnerables, que també incompleixen)

Alguns consellers/es troben injustes les mesures i pensen que no s'han tingut en compte necessitats dels adolescents, que són bàsiques, de contacte i relació amb iguals.

Sessió 2
Salut afectivosexual

13/01/2021

Sessió sobre Salut afectivosexual presentada per Mireia Cebrian, encarregada de l'Àrea educativa i comunitària del Centre Jove d'Atenció a les Sexualitats (CJAS):

En la sessió es va parlar de::

 • què entenem per sexualitat,
 • explicació sobre mite i tabú
 • sexualitat i identitat
 • diferències entre sexe i gènere

1. Pluja d'idees sobre paraules/conceptes que relacionen amb sexualitat?

Respecte, gènere, llibertat, amor, reproducció, intimitat, passió, plaer, relació, drets.

2. Què entenem per sexualitat?

 • Relacions afectives i sexo-afectives
 • Autoestima
 • Identitat i preferència sexual
 • Canvis corporals, pubertat i cicle menstrual
 • Desig i plaer sexual
 • Salut (física, emocional i psicològica)
 • Drets sexuals i reproductius

3. Explicació sobre què és un Mite i què és un Tabú

4. Sexualitat i identitat. La sexualitat va més enllà del sexe, doncs té a veure amb la identitat sexual de cada persona per poder-nos respondre a la pregunta: Qui sóc jo?

5. S'expliquen diferències entre sexe i gènere. Sexe (dimensió biològica) i gènere (dimensió social).

6. Explicació sobre el servei (confidencial i gratuït) que ofereix el Centre Jove d'Atenció a les Sexualitats (CJAS). A través de la pàgina web es mostra tot el ventall de qüestions que es tracten des del centre, i es dona informació als noi i noies del CAJ dels diferents canals que disposen al seu abast per contactar-hi davant de qualsevol consulta, dubte o problema.

La sessió acaba amb comentaris positius dels nois i noies del CAJ en el sentit de valorar l'oportunitat de l'espai ofert per parlar de Salut Afectivosexual donat que és un tema que els interessa però encara perceben que la formació que reben al respecte és feble.


Sessió 3
COVID-19  en els drets de l'educació i activitats de lleure dels infants i dels adolescents

10/02/2021

La sessió s'ha comptat amb la participació de Sheila Gonzàlez, professora de Sociologia de la UAB qui ha analitzat conjuntament amb l'alumnat integrant del CAJ, l'impacte de la pandèmia en els drets de l'educació i activitats de lleure dels infants i adolescents

En la sessió es va debatre sobre:

A l’inici del confinament (març)

Al final del confinament (juny)

Com era la teva relació amb l’institut?

            Fèieu classes? Com? Rebies mails? Trucades? Deures?

Què feies amb la teva família?

            Hi eren a casa? Fèieu coses junts? Us discutíeu?

Com et relacionaves amb els teus amics/amigues?

            Quedàveu? Trucades? Videotrucades? Xarxes socials?


1. Observacions dels membres del CAJ

 • Canvi de rendiment
 • Augment de càrrega de treballs
 • Augment de distracció pel mòbil
 • Dificultat d'autogestionar els horaris
 • Pèrdua d'hàbits d'estudi, desmotivació: Dificultats en reemprendre el ritme d'abans del confinament.
 • Classes online: Connexions diàries, setmanals o puntuals, segons l'escola.

Les classes online són més passives o generen més passivitat, no s'apren tant com a les classes presencials. És diferent fer una pregunta sentint-te acompanyat a classe que formular-la sol des de casa.

 • Professorat a nivell tecnològic: Els nois i noies han notat molta diferència entre els professors que dominen les tecnologies i els qui no. Els qui les dominen les classes són dinàmiques, àgils, innovadores.

Els qui no les dominen les classes són avorrides, segueixen les pautes del llibre o del power point.

 • Facilitar més eines tecnològiques a l'alumnat.
 • Més valoració amb el que tens: la família, amics, la vida d'abans de la pandèmia.
 •  Donen més valor a la simple rutina d'anar a l'escola,  veure als amics, consideren que realment  és un privilegi.
 • Les activitats extraescolars:  Algunes han parat i les que es fan online són diferents, perden la seva essència.
 • Aquest curs alguns noten que els professors volen avançar molt ràpidament en les assignatures i s'avancen en posar exàmens abans qui hi hagi un altre confinament.

2. Recomanacions dels membres del CAJ

Recomanacions per al professorat

 • Classes més llargues amb explicacions més dinàmiques
 • Menys deures
 • Estar més formats amb tècniques i aplicacions telemàtiques per tal que  l'aprenentatge online sigui més dinàmic i no tan estàtic.
 • Més suport emocional a l'alumnat
 • Fer més seguiment o donar més feedback sobre els deures entregats.

Recomanacions per a les famílies

 • Més activitats en família, però de bona manera
 • Respectar els moments d'intimitat, de privacitat que els adolescents necessiten
 • Compartir espais en certs horaris però també poder gaudir d'espais separats

Recomanacions als polítics

 • Que pensin més en els infants i adolescents, que es relacionin i parlin amb ells per saber què pensen, què necessiten, què senten.
 • A la desescalada, els nens petits van començar a poder sortir, però els adolescents no, quan és una etapa de la vida amb molts canvis, amb molta energia i ganes de fer coses.
 • Els polítics haurien de tenir en compte l'impacte de les seves decisions en la salut mental dels adolescents.
 • No tanta política, i més gestió de la pandèmia.
 • Anticipar-se a la pandèmia, a qualsevol situació d'incertesa a fi de garantir que les escoles estiguin obertes i no deixar  sense el dret d'assistir a  l'escola.
 • Incoherència de les eleccions, mitings amb gent, control dels positius.
 • No entenen a la imposició  de les restriccions municipals als adolescents,  ja que per anar a mitings polítics no s'aplica el confinament municipal, creuen que això demostra que està abans la politica que les necessitats dels adolescents i joves.
 • Es destinen molts diners a les eleccions i campanyes polítiques quan hi ha gent que està passant per una situació econòmica molt difícil.

Recomanacions per als joves

 • A les classes online hi ha més risc quan es parla, un comentari que en una classe presencial passa desapercebut pot posar a l'alumne en evidència.
 • De vegades, a les classes online fa més vergonya preguntar, per si la pregunta no té massa entitat, pot fer més vergonya a l'alumne, però s'ha de seguir preguntant perquè si no es corre el risc de desvirtuar el procés d'aprenentatge.