900 124 124

Forum ENYA 2021 Online - Atenes

El Síndic participa en la reunió anual de la Xarxa de Defensors de Drets dels Infants, centrada en els efectes de la pandèmia en la infància

  • Membres del Consell Assessor Jove participen en la reunió d’ENYA (European Network of Young Advisors)
  • A l’Assemblea es va aprovar una declaració en defensa dels drets dels infants migrants en el context de les devolucions practicades en alguns països

El passat 27, 28 i 29 de setembre va tenir lloc la 25a Conferència d’ENOC (European Network of Ombusmen for Children), “COVID-19 i drets dels infants: lliçons per al futur”, que va tenir lloc a Atenes en format híbrid, presencial i virtual. L’adjunta d’infants va participar en format virtual en la Conferència d’ENOC i l’Assemblea General.

En la Conferència també hi van participar infants i adolescents a través de la Xarxa Europea de Joves Assessors ENYA (European Network of Young Advisors). Els nois i noies participants van poder compartir el treball desenvolupat al llarg de l’any amb les institucions de defensa dels drets dels infants de diferents territoris europeus. Els dos membres del Consell Assessor Jove del Síndic, Ángela Valldepérez i Joan Boixaderas, van participar en les sessions, sota la coordinació d’Anna Piferrer, que també va participar en les reunions d’ENYA de manera virtual. Els joves participants van fer un document final amb les principals recomanacions resultants del debat.

El tema central de la Conferència anual va versar sobre l’efecte de la pandèmia en els drets dels infants i els aprenentatges per al futur. L’Assemblea de membres va discutir i votar una declaració conjunta que adreça recomanacions a les institucions i administracions corresponents per adoptar totes les mesures i polítiques necessàries per fer garantir els drets dels infants, especialment els més vulnerables, i assegurar la implicació dels infants en el disseny i la implementació d’aquestes mesures.

En el marc de la Conferència, l’Assemblea també va aprovar una declaració en defensa dels drets dels infants migrants en el context de les devolucions practicades en alguns països, com ara Espanya, Grècia, Itàlia, Polònia, Hongria, Eslovènia, Croàcia, Romania, Sèrbia, Bulgària, entre d’altres. L’ENOC recomana respectar els principis i els drets de la Convenció dels drets dels infants, com ara el de no-discriminació o el de l’interès superior. Entre d’altres, l’ENOC reclama que els infants, ja siguin acompanyats, no acompanyats o separats dels seus progenitors, mai no puguin ser mai retornats a l’entrada en un país d’acord amb el principi de no-devolució i recorda la prohibició de les expulsions col·lectives.

Més informació ENYA 2021 FORUM