900 124 124

Participa!

El Síndic de Greuges es proposa conèixer de primera mà la realitat social dels infants i adolescents de Catalunya i els problemes que pateixen en l’exercici dels seus drets, amb l’objectiu de proposar a les administracions públiques les polítiques necessàries per a la millora de la seva situació. Amb aquest propòsit, a partir del curs 2021/2022, el Síndic de Greuges, amb la col·laboració del Departament d’Educació, promourà anualment l’Enquesta sobre drets dels infants i adolescents adreçada al conjunt de l’alumnat de 5è de primària i de 3r d’ESO de Catalunya. Aquesta enquesta tindrà caràcter monogràfic sobre una determinada temàtica, generalment relacionada amb aspectes que els afecten i que no es coneixen suficientment.

En l’edició de l’any 2021, el Síndic de Greuges, amb el suport del Departament d’Educació, ha decidit centrar l’objecte de l’enquesta en els drets i els usos lingüístics.

Amb aquest objectiu, el Síndic s’ha adreçat al conjunt de centres educatius que imparteixen ensenyaments de primària i/o secundària obligatòria per demanar-los la seva col·laboració per facilitar que l’alumnat de 5è de primària i de 3r d’ESO respongui aquesta enquesta abans del proper 17 de desembre.

L’enquesta és absolutament anònima i no permet de cap manera identificar les persones individuals que li han donat resposta.  Per aquest motiu, no és necessari sol·licitar autorització a les famílies. D’altra banda, si bé no és obligatòria la seva complementació, el Síndic ha demanat als centres educatius que es promogui la seva resposta. No es farà cap difusió de resultats on consti els noms dels centres. Això sí, quan s’hagi completat el procés de resposta, la direcció de cada centre que ho sol·liciti podrà rebre els resultats agregats del propi centre educatiu, si així ho desitja. La informació corresponent a cada centre, però, no es difondrà ni es donarà a conèixer a terceres persones.

Enquesta sobre els drets dels infants i els adolescents: edició 2021 sobre els drets i usos lingüístics
(Característiques bàsiques. Maquetació provisional)