El desplegament del Decret 11/2021 per combatre al segregació escolar a escala municipal

Dia: 1 de març de 2023 

Hora: de 9 a 11 hores

Jornada telemàtica

Inscripcions: Enllaç al formulari

Programa de la jornada en pdf

El març de 2019, el Departament d'Educació i la institució del Síndic de Greuges van subscriure el Pacte contra la Segregació Escolar a Catalunya, juntament amb la majoria de municipis de més de 10.000 habitants i dels membres de la comunitat educativa (entitats municipalistes, patronals dels centres concertats, sindicats, federacions d'associacions de famílies d'alumnat i entitats de referència en l'àmbit de l'educació) i de l’arc parlamentari i institucional. Més recentment, s'han adherit al Pacte, també, nombrosos municipis de menys de 10.000 habitants.

En data 1 de març de 2023, de 9.00 h a 11.00 h, tindrà lloc la tercera jornada telemàtica de municipis en el marc del Pacte, "El desplegament del Decret 11/2021 per combatre la segregació escolar a escala municipal", organitzada per la institució del Síndic de Greuges i el Departament d'Educació, amb el suport de la Diputació de Barcelona, l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya.

Aquesta jornada està plantejada amb tres objectius fonamentals.

 Avaluar el desplegament del Pacte contra la Segregació Escolar. El Pacte conté una sèrie d’instruments de seguiment que tenen per objectiu avaluar-ne i impulsar-ne la implementació. La comissió de seguiment integrada per les administracions locals,que es reuneix anualment en una jornada telemàtica específica, és un d’aquests instruments.

– Analitzar el desplegament del nou Decret 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l'oferta educativa i del procediment d'admissió en els centres del Servei d'Educació de Catalunya, i informar des del Departament d’Educació de les noves mesures que s’hauran de desenvolupar de cara al procés d’admissió corresponent al curs 2023/2024.

– Presentar l’infome La segregació escolar a Catalunya. Informe de progrés sobre eldesplegament del Decret 11/2021, lliurat el gener de 2023 al Parlament de Catalunya, i ferun retorn dels resultats del qüestionari sobre el desplegament del Decret que es va ferarribar als ajuntaments de municipis de més de 5.000 habitants.

Programa (9 h -11 h) 

9.00 h  Benvinguda

Josep Gonzàlez-Cambray, conseller d'Educació

Esther Giménez-Salinas, síndica de greuges de Catalunya

9.20 h Valoració del desplegament del Decret de programació de l’oferta i d’admissió per part del Departament d’Educació

Raquel Garcia, directora general de Famílies i Comunitat Educativa del Departament d'Educació 

9.40 h Seguiment del Pacte contra la segregació escolar per part del Síndic de Greuges 

Maria Jesús Larios, adjunta al síndic per a la defensa dels drets dels infants i adolescents

Bernat Albaigés, assessor de l'àrea d'infància

10.00 h Treballs en grups 

  • Grup 1. Les zones educatives com a unitats de planificació i de gestió del procés d’admissió: Com es valora el procés portat a terme fins ara en relació amb la revisió de les zones educatives d’acord amb els criteris establerts pel Decret 11/2021? Quines dificultats us heu trobat en l’adequació de les zones educatives? Les zones educatives s’estan convertint en les unitats de referència per a la programació de l’oferta i la gestió del procés d’admissió d’alumnat? Quines accions de millora caldria impulsar en aquest àmbit?

  • Grup 2. La detecció d’alumnat amb necessitats educatives específiques i l’ús de la reserva de places: Considereu que s’ha aconseguit fins ara un nivell adequat de detecció d’alumnat amb NEE? Com valoreu el desplegament i el funcionament de les unitats de detecció? Quines accions de millora caldria impulsar en aquest àmbit?

  • Grup 3. L’escolarització equilibrada d’alumnat amb necessitats educatives específiques i l’ús de la reserva de places: Un cop impulsat el procés de detecció, està millorant l’escolarització equilibrada d’aquest alumnat o hi ha factors que ho dificulten? Quines dificultats hi ha encara en l’ús de la reserva de places? Quines accions de millora caldria impulsar en aquest àmbit?

  • Grup 4. El funcionament de les taules locals de planificació i les oficines municipals d’escolarització. Com es valora la participació dels ajuntaments en la planificació escolar i en la gestió del procés d’admissió d’alumnat? S’ha mantingut un bon nivell de coordinació amb el Departament d’Educació? Quines incidències significatives hi ha hagut fins ara en el desplegament i el funcionament de les taules locals de planificació, les comissions de participació i les oficines municipals d’escolarització? Quines accions de millora caldria impulsar en aquest àmbit?)

11.00 h  Cloenda

Dia: 1 de març de 2023 

Hora: de 9 a 11 hores

Jornada telemàtica

Inscripcions: Enllaç al formulari

Programa de la jornada en pdf