Formulari per contactar amb el Síndic

Els camps marcats amb * són obligatoris.

Aquest espai s’ha d’emplenar en cas que la persona s’identifiqui amb un nom diferent del que consta en el seu document d’identificació oficial.

Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

Article 23.
Persones transgènere i persones intersexuals

  1. En l'àmbit de les administracions públiques de Catalunya, especialment en l'àmbit educatiu i universitari, s'han d'establir per reglament les condicions perquè les persones transgènere i les persones intersexuals siguin tractades i anomenades d'acord amb el nom del gènere amb què s'identifiquen, encara que siguin menors d'edat.

Exemple:
DNI: 99999999z, NIF: z9999999 + lletra o núm., NIE: x9999999z

Documentació adjunta:

Els documents han de ser d'algun dels següents formats:
odt, doc, pdf, rtf, jpg, gif, tiff, jpeg, png, html
Cada document adjunt pot tenir com a màxim 1Mb de mida.