Housing

News

Videos

  • Debat i conclusions
  • Ponència Carme Trilla, presidenta del Patronat de la Fundació Habitat 3
  • Ponència Ricard Fernández, Institut de Serveis Socials, Ajuntament de Barcelona
  • Ponència Maria Campuzano, Aliança contra la pobresa energètica
  • Ponència Núria Pernas, assessora del Síndic
  • Ponència Dani Ruiz, assessor del Síndic
  • Inauguració. Rafael Ribó
  • Valoració Jornada sobre subministraments bàsics i habitatges d'emergència social

Would you like more information on Housing ?

Use the website search box: