The english version of this page is not available, you are viewing the catalan version

News

Primera cimera mundial de defensors dels drets dels infants

09/05/2002

El passat dia 7 de maig a Nova York va tenir lloc la primera cimera mundial dels defensors dels drets dels infants a la qual hi va assistir l'adjunt del Síndic de Greuges per als drets dels infants, Jordi Cots. : En aquests moments ja hi ha més de 30 estats que han establert comissionats o ombudsman independents de drets humans per als infants. El Síndic de Greuges també té un adjunt dedicat exclusivament als menors des de fa 5 anys. La trobada a Nova York es va fer la vigília de la sessió especial de la infància de les Nacions Unides que va començar el dia 8. En aquesta primera reunió mundial els defensors dels infants van demanar als governs i les Nacions Unides el següent: - Donar prioritat als drets dels infants i donar suport a la implantació de la Convenció sobre els Drets dels Infants. - Assegurar que tots els estats tinguin una institució independent de drets humans efectiva per a la infància. - Tenir en compte els infants en la presa de decisions internacionals, nacionals i regionals. - Desenvolupar lleis i procediments per facilitar que les violacions dels drets dels infants siguin perseguides. - Respectar els drets dels infants tant en les lleis com en les actuacions, a fi que els seus punts de vista siguin escoltats i presos en consideració en qualsevol decisió que els afecti. Des de l'adopció de la Convenció dels Drets dels Infants per l'Assemblea de les Nacions Unides l'any 1989, tots els estats excepte dos l'han ratificat. Els defensors dels menors van demanar als Estats Units i Somàlia d'unir-se als altres 191 estats que han acceptat els seus compromisos per fer possible els drets econòmics, socials, culturals, civil i polítics dels infants.

Back