The english version of this page is not available, you are viewing the catalan version

News

El Síndic demana més recursos per al transport adaptat

31/07/2002

El Síndic de Greuges s'ha adreçat al Departament de Benestar Social demanant més recursos per al transport adaptat per a persones amb discapacitats. : El Síndic considera que incrementar la despesa pública en aquest camp hauria de ser una actuació preferent per la incidència que té en la qualitat de vida de les persones amb dificultats per a desplaçar-se, i perquè sovint condiciona l'accés d'aquestes persones a altres serveis socials. Algunes de les queixes rebudes constaten que la falta de transport obliga al fet que persones discapacitades no puguin assistir a centres de dia o ocupacionals. : Tot i que diverses administracions tenen competències en aquest servei (ajuntaments, consells comarcals i Generalitat), el Síndic considera que ha de ser el Govern el que ha d'incrementar les aportacions en aquest camp per les mancances del finançament local, sobretot en el cas dels consells comarcals que depenen fonamentalment dels recursos que reben d'altres administracions per exercir les seves funcions. : Una aportació econòmica més gran serviria, segons el Síndic, perquè el transport adaptat arribi realment a totes les persones que el necessiten i en termes d'equitat territorial. El Síndic també ha demanat a Benestar Social informació sobre els treballs d'una comissió tècnica, creada a instàncies del Parlament, per estudiar les necessitats de transport adaptat a tot Catalunya.

Back