The english version of this page is not available, you are viewing the catalan version

News

Informe extraordinari del Síndic de Greuges sobre l’atenció primària de la salut a Catalunya

16/10/2002

La Mesa del Parlament ha ordenat la publicació de l’informe extraordinari del Síndic de Greuges Aproximació a la situació de l’atenció primària de la salut a Catalunya que el Síndic va lliurar a la cambra el passat dia 11 d’octubre. L’estudi pretén fer un seguiment de les diverses recomanacions que el Síndic ha fet en els últims anys al Departament de Sanitat i Seguretat Social en relació amb l’impuls definitiu que necessita la inacabada reforma de l’atenció primària i també sobre la conveniència d’homogeneïtzar la qualitat dels serveis sanitaris finançats pel pressupost públic. També es vol reflectir la discriminació que afecta els ciutadans de Catalunya pel fet de ser atesos pel model sanitari d’atenció primària tradicional o, per contra, pel model reformat que implica una millora substancial per a l’usuari. L’informe incorpora l’opinió dels professionals que treballen en l’atenció primària de la salut així com també la del seus usuaris. Amb aquesa finalitat hem obert dues enquestes diferents que hem fet arribar als professionals i usuaris de sis centres de Catalunya: CAP Montnegre i CAP Carmel (Barcelona) CAP Avinguda Catalunya (Badalona), CAP Castelldefels, CAP Sant Cugat del Vallès i CAP del Remei (Vic). Aquests centres s’han triat per ser representatius dels diferents models de gestió que conviuen en l’atenció primària. És per això que s’ha orientat l’estudi a comparar aquests models de gestió. Així, s’ha procurat contrastar els resultats dels centres reformats i no reformats, públics i privats, i també valorar els resultats del model associatiu de gestió privada. Com a conclusions, l’informe aposta per potenciar els mitjans humans i econòmics per acabar d’implantar la reforma, desburocratitzar la gestió dels centres, millorar la coordinació entre l’atenció primària i l’hospitalària, fer efectiu el dret a l’elecció de metge i diversificar els models de gestió, en la línia ja encetada, i generalitzar l’aplicació de les solucions innovadores en la prestació del servei que s’experimenten amb èxit en alguns d’aquests models. El text íntegre d’aquest informe es troba disponible en aquesta mateixa pàgina web a l’apartat de Publicacions/Informes monogràfics.

Back