The english version of this page is not available, you are viewing the catalan version

News

Consideracions del Síndic de Greuges pel que fa a la proposta de donar tractament ambulatori forçós als malalts mentals

17/11/2004

El Síndic de Greuges ha fet arribar al Defensor del Poble les seves consideracions i el seu criteri sobre una queixa rebuda en relació amb la proposta feta per una associació de familiars de malalts mentals, d'introduir un tractament ambulatori forçós per als malalts mentals, amb el consegüent canvi legislatiu.

Actualment el jutge autoritza l'internament només a hospitals psiquiàtrics en els tractaments forçosos, fora d'aquesta possibilitat no està previst el tractament no voluntari fora de l'àmbit hospitalari.
El Síndic considera el tractament ambulatori forçós restringeix els drets fonamentals del malalt i es dóna una nova eina als metges per poder tractar els pacients de forma no voluntària.
Si s'arribés a produir aquesta modificació legal -de l'article 763 de la Llei d'enjudiciament civil-, provocaria greus perjudicis en la relació metge pacient, amb efectes no desitjats per al malalt. Tampoc no s'ha estudiat, ni desplegat, ni implantat alternatives menys restrictives amb tractaments ambulatoris multidisciplinars i programes individualitzats amb psicoteràpies diverses i rehabilitació psicosocial, ni s'ha tingut en compte una intervenció consensuada entre metge i pacient que ajudaria a no estigmatitzar més les persones amb malalties psíquiques.

Back