The english version of this page is not available, you are viewing the catalan version

News

El Síndic recorda la plena constitucionalitat de la immersió lingüística a les escoles de Catalunya

05/10/2005

El Sindic de Greuges, Rafael Ribó, ha enviat una carta al Defensor del Poble, Enrique Múgica, fent una sèrie de consideracions davant l'actuació del Defensor, que ha sol.licitat a la ministra d'Educació que garateixi el dret a la llibertat d'opció lingüística en l'ensenyament.

Ribó recorda la constitucionalitat del sistema d'immersió a Catalunya avalada pel Tribunal Constitucional; el treball de la institució en defensa dels drets lingüistics i precisa que és el Parlament de Catalunya el que ha de controlar i garantir la llei de Politica Lingüística.

Back