The english version of this page is not available, you are viewing the catalan version

News

El síndic presenta el Relat de drets i deures de les persones del món rural

06/05/2006

El síndic de greuges, Rafael Ribó, ha presentat  en el marc del Congrés del Món Rural de Catalunya el “Relat de drets i deures de les persones del món rural”.  [06/05/2006]

Tot i que les persones del món rural estan subjectes a drets i deures de la mateixa manera que les persones que viuen i treballen en el món urbà, l’especificitat dels seus àmbits de vida i, en el cas dels pagesos, la dedicació a una activitat que satisfà les necessitats primeres del conjunt de la població fa que mereixin un reconeixement social que vagi més enllà de les declaracions universals de drets.
  Per això, el Síndic afirma el dret de totes les persones a viure i treballar on han nascut, a accedir a les prestacions públiques, i a la cultura, l’educació i la sanitat. Igualment, afirma el deure de totes les persones de conservar el territori, perquè constitueix l’expressió d’uns valors paisatgístics, ambientals, culturals, socials o històrics. L’esborrany del document es va donar a conèixer el mes de febrer i es va enviar a tots els municipis de menys de 5.000 habitants.
A més s’han fet 74 reunions amb ajuntaments i entitats del món rural per donar-lo a conèixer i millorar-lo. Aquests contactes han servit també per conèixer problemàtiques més concretes en les quals el Síndic pot iniciar actuacions d’ofici. En els propers mesos l’equip del Síndic seguirà fent visites al territori per donar a conèixer el Relat.

Back