The english version of this page is not available, you are viewing the catalan version

News

El nou protocol d'actuació en casos d’abusos i maltraltactaments a menors es signarà el setembre

17/07/2006

Després d'un any de treball, una comissió tècnica ha consensuat els punts bàsics del nou protocol marc d'intervenció en les situacions d'abusos i maltractaments greus a menors. El nou protocol es signarà el mes de setembre i potenciarà la millora de la detecció dels casos i la coordinació institucional.

Amb la signatura del protocol es tancarà el procés impulsat pel Síndic per tal de revisar i millorar el funcionament dels protocols existents. Al mes de juliol de 2005 va tenir lloc una primera reunió al mes alt nivell de totes les administracions implicades. Després d'aquesta primera trobada, una comissió tècnica va estar treballant per fer una proposta d'actualització del protocol. El Síndic també va convocar el novembre de 2005 una reunió amb els representants dels col·legis professionals i amb els responsables dels serveis hospitalaris que aborden i interven en aquestes situacions. També es va fer una segona reunió amb entitats que treballen amb l'àmbit de la protecció de la infància.

Back