The english version of this page is not available, you are viewing the catalan version

News

El Síndic suggereix que s’estableixin més causes excloents de participar en una mesa electoral

27/04/2007

El síndic de greuges, Rafael Ribó, s'ha dirigit al conseller de Governació i al d'Interior, Relacions Institucionals i Participació per si consideren oportú posar en funcionament algun tipus d'iniciativa dirigida a regular d'una manera "més detallada" les causes d'exclusió del deure cívic de participar en la composició de les meses electorals.

Durant les setmanes prèvies a cada jornada electoral, el Síndic rep una miscel·lània de situacions personals en les quals, malgrat la voluntat del ciutadà de participar, aquest es pot trobar en una situació en què li resulta difícil compaginar el deure cívic amb les seves obligacions personals. Això pot succeir en el cas de treballadors autònoms, o en casos de matrimonis amb fills petits en què ambdós membres són triats o de persones que es troben molt lluny i tenen problemes per desplaçar-se. Tot i la dificultat de regular aquesta matèria i el fet que es pot presentar una multitud de causes diferents per eludir el deure cívic, no atendre circumstàncies objectives i personals posa en una situació de tensió la confrontació entre els dos deures: el personal i el cívic. Això pot ocasionar un dany irreparable, un efecte indesitjable de rebuig a participar en el sistema d'organització de la democràcia o bé un tracte diferent de situacions similars.

Atès que es tracta d'una matèria d'àmbit estatal, el Síndic també s'ha dirigit al Defensor del Poble. Aquest va suggerir a la Junta Electoral Central que "establís criteris que donessin lloc a una situació més flexible i homogènia respecte a la valoració i l'acceptació de les excuses presentades". La Junta Electoral va desestimar la proposta. El Síndic suggereix que la reforma de la normativa electoral es podria inspirar en la llei reguladora d'un altre deure cívic, com és ara el jurat popular, que estableix més causes excloents. Ribó també recorda que en cas que prosperi, aquesta modificació es podria veure reflectida en la futura llei electoral catalana.

Back