The english version of this page is not available, you are viewing the catalan version

News

Els defensors dels infants d’arreu d’Europa es reuneixen a Barcelona i demanen més atenció als menors amb discapacitat

20/09/2007

La defensa dels drets dels infants i els joves amb discapacitat ha estat el tema central de l'Assemblea Anual de la Xarxa Europea de Defensors dels Infants, ENOC que aquest any, organitzada pel Síndic de Greuges de Catalunya, ha tingut lloc a Barcelona.

Durant la trobada també s'ha presentat una declaració amb relació a l'aplicació de l'estudi de les NNUU sobre la violència contra els infants.

L'ENOC és una associació sense ànim de lucre formada per institucions independents de defensa dels drets dels infants. La seva tasca és facilitar la promoció i la protecció dels drets dels infants establerts per la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets dels infants, donar suport als col·lectius de pressió a favor dels drets dels infants, compartir informacions i estratègies entre els estats membres, i promoure el desenvolupament d'oficines d'ombudsman per a infants. Va ser fundada el 1997 i actualment en són membres 32 institucions de 23 estats. ENOC organitza una reunió anual amb la participació de tots els seus membres i d'alguns convidats observadors, com ara altres oficines de defensors, organitzacions com la UNICEF i institucions com la Unió Europea, el Consell d'Europa, etc.

Alguns punts del manifest sobre infants amb discapacitats
Els membres de l'ENOC demanen als governs respectius que ratifiquin, sense dilació, la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitats i el seu protocol opcional, i que facin tot allò que calgui per posar-lo en pràctica .La Convenció no conté drets nous, sinó que invoca els governs perquè impulsin un canvi cultural amb l'acceptació de la discapacitat com a part de la humanitat i de la diversitat, i posa més èmfasi en la igualtat, la inclusió, la plena participació i la no-discriminació dels infants amb discapacitats.
 

Back