The english version of this page is not available, you are viewing the catalan version

News

El Síndic demana la concertació de l’activitat pública i privada per garantir el dret a l’habitatge

04/07/2007

Rafael Ribó ha fet aquesta petició en la presentació de l'informe extraordinari "El dret a l'habitatge: obstacles i límits".

La concertació de l'activitat pública i privada hauria d'incloure els següents protagonistes: el Govern de Catalunya, els ajuntaments, el sector financer, les entitats socials i el conjunt d'operadors jurídics (advocats, notaris, registradors i jutges) per eliminar els obstacles en l'exercici del dret a l'habitatge.
Aquest dret és un dret de caràcter bàsic, imprescindible per al desenvolupament integral de la persona. Segons el Síndic, per garantir el seu exercici cal disposar de més sòl a l'abast, més habitatge social i més dotacions financeres, i és en aquest objectiu que cal concertar l'activitat pública i privada.
L'informe també recull un estudi de les queixes d'habitatge tractades pel Síndic durant els anys 2005 i 2006 i una enquesta a 41 municipis de més de 10.000 habitants sobre la percepció que tenen d'aquesta problemàtica.  

Back