The english version of this page is not available, you are viewing the catalan version

News

El Síndic recomana la gratuïtat de l'imprès del certificat mèdic oficial

10/04/2008

El Síndic s'ha dirigit al Departament de Salut perquè insti el Ministeri de Sanitat i Consum i l'Organització Mèdica Col·legial per corregir "l'anacronisme" que suposa haver de pagar per obtenir l'imprès del certificat mèdic.

La normativa actual preveu que l'expedició dels certificats mèdics sigui gratuïta sempre que els supòsits estiguin previstos per llei o reglament i inclosos en les prestacions comunes del "Servei Nacional de Salut".
Aquesta gratuïtat no és total, ja que l'imprès s'ha de pagar per un acord entre l'administració i els col·legis oficials de metges, que preveu que sigui l'Organització Mèdica Col·legial l'únic organisme autoritzat per editar i distribuir els impresos.
Segons el Síndic, el pagament esmentat és incompatible amb el dret de tota persona a obtenir, en condicions d'igualtat i amb caràcter gratuït, les prestacions del sistema sanitari públic.  

Back