The english version of this page is not available, you are viewing the catalan version

News

El Síndic demana informació a l’Ajuntament de Barcelona sobre les notificacions de les multes de trànsit

01/07/2008

La present actuació d'ofici té per objecte analitzar el sistema de notificacions de l'Ajuntament de Barcelona en matèria de trànsit, per conèixer sobre la pràctica de l'avís a la bústia quan no es pot efectuar la notificació personal, i així donar resposta a diverses queixes que s'han rebut.

El Síndic ha demanat a l'Ajuntament de Barcelona si els agents notificadors tenen l'ordre de deixar al destinatari un avís d'arribada quan el resultat de la notificació és negatiu. Avui en dia hi ha una gran majoria d'hores al dia en què als domicilis no hi ha ningú. Aquest fet provoca, segons expliquen els promotors de les queixes que han arribat al Síndic, que molt sovint els dos intents de notificació acabin amb resultat negatiu. Això fa que, en moltes ocasions, els denunciants tenen coneixement de la multa quan ja està en via executiva o quan la seva entitat bancària li comunica un embargament del seu compte corrent.

Tot i que la llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú no exigeix que es deixi cap avís a la bústia, el reglament que regula els  serveis postals si que estableix deixar un avís d'arribada.

Back