The english version of this page is not available, you are viewing the catalan version

News

El Síndic reclama el compliment de terminis i més mitjans en polítiques socials adreçades als col·lectius més desfavorits

16/02/2009

Durant el lliurament de l'Informe 2008 al Parlament, el síndic Ribó també ha demanat més celeritat i coordinació de tots els serveis implicats.

Ribó ha posat com a exemples les deficiències en la gestió de l'aplicació de la Llei de la dependència, els retards en el reconeixement i l'abonament posterior de la renda bàsica d'emancipació i els retards en els plans de supressió de barreres arquitectòniques.

Les actuacions del Síndic durant l'any 2008 han augmentat un 8,8% respecte a l'any anterior. En total han estat 23.710 actuacions, distribuïdes entre 5.610 queixes (23,66%), 97 actuacions d'ofici (0,41%) i 18.003 consultes (75%).

Respecte de l'any 2004, l'augment del nombre d'actuacions ha estat del 259,5%, és a dir, per cada actuació que es feia el 2004, el 2008 se n'han fet 3,5.

Si se suma el nombre de persones que formulen les queixes (12.397), col·lectives i individuals, amb el de les consultes rebudes -tot considerant les consultes de caràcter unipersonal- es pot afirmar que el Síndic ha atès 30.400 persones durant el 2008.

Back