The english version of this page is not available, you are viewing the catalan version

News

El Síndic denuncia la precarietat laboral del personal de les escoles tallers, cases d’ofici i tallers d’ocupació

02/06/2009

El col·lectiu que treballa de personal docent i de suport en les escoles tallers i altres serveis de formació-ocupacional tenen generalment contractes d'obra i servei sotmesos als programes establerts i depenent de les etapes del projecte de formació professional ocupacional.

Aquestes etapes, dividides en fases de sis mesos, no poden superar els dos anys ni ser inferiors a l'any. En acabar aquests dos anys si volen tornar a treballar han d'estar inscrits en la llistes de l'atur com a demandants d'ocupació. Els reglaments i legislació vigents no contemplen la possibilitat de fer fixos aquests treballadors. Alguns d'ells porten més de deu anys en aquesta situació.

Atesa la importància de la formació com a objectiu estratègic per reforçar la competitivitat i l'ocupació, el Síndic ha posat en coneixement aquesta problemàtica al Departament de Treball i al Parlament perquè estudiïn la possibilitat de modificar la relació laboral del personal dedicat a la formació ocupacional que els treballadors afectats reclamen estable i fixa  amb contractes en la modalitat de fixes discontinus.

Back