The english version of this page is not available, you are viewing the catalan version

News

Rafael Ribó nomenat president de la Junta Directiva europea de l’Institut Internacional de l’Ombudsman

12/06/2009

Aquest nomenament comportarà la ubicació a Barcelona de la seu de l'oficina de la regió europea.

El síndic, Rafael Ribó, ha estat nomenat president de la Junta Directiva europea de l'Institut internacional de l'Ombudsman (IOI) després de ser reelegit com a director de la junta durant l'assemblea general que es celebra a Estocolm del 9 al 12 de juny.  

Com a president i director europeu, Ribó  és també membre de ple dret de la junta mundial de l'organització. Els altres tres membres de la junta de la regió europea són els defensors de Suècia, Mats Melin, de Grècia, Yorgos Kaminis i d'Irlanda del Nord,  Tom Frawley.

Durant el mandat d'aquesta junta, a la tardor del 2010, es celebrarà a Barcelona, organitzada pel Síndic,  l'assemblea de la regió europea que portarà a la capital catalana la majoria de defensors d'Europa. Durant la trobada es treballarà sobre la visió d'Europa com a societat oberta amb relació als drets i deures dels immigrants i el paper dels defensor en la defensa d'aquests drets i deures.

L'Institut Internacional del Ombudsman va ser creat el 1978 i és una organització internacional d'institucions de defensors que agrupa a ombudsman d'arreu del món. Està organitzada en sis grans regions que són: Europa, Àfrica, Àsia, Austràlia i Pacífic, Llatinoamèrica i Carib i Nordamèrica.

Té com a objectius principals promoure el concepte i la institució de l'Ombudsmam arreu del món i potenciar l'intercanvi d'informació i experiències entre les diferents institucions.

Back