The english version of this page is not available, you are viewing the catalan version

News

El Síndic obre dues actuacions d’ofici pel temporal de neu a Catalunya

12/03/2010

Davant l'àmplia afectació que ha tingut el temporal de neu a Catalunya, el Síndic de Greuges ha decidit actuar d'ofici per analitzar tant l'actuació de l'Administració com la de les empreses privades prestadores de serveis d'interès general, com és el cas del subministrament elèctric.

El Síndic vol estudiar si hi ha hagut una manca de coordinació i col·laboració entre les administracions públiques a l'hora de gestionar una actuació conjunta que pogués minimitzar els efectes derivats del temporal de neu. Amb aquest objectiu ha obert una actuació d'ofici encaminada a estudiar l'actuació dels departaments  de Medi Ambient i Habitatge, d'Interior, Relacions Institucionals i Participació, de Política Territorial i Obres Públiques, i de l'Ajuntament de Barcelona.

En una segona actuació d'ofici el Síndic vol centrar la investigació en l'actuació de l'empresa pública estatal Red Eléctrica de España i de Fecsa-Endesa i les mesures adoptades per garantir el restabliment del servei en les degudes condicions. Si bé la forta nevada va provocar una situació excepcional resulta inexplicable que, havent transcorregut quatre dies des que va tenir lloc el temporal de neu, encara hi hagi un gran nombre d'usuaris que no poden disposar del subministrament elèctric que tenen contractat.

El Síndic de greuges vetlla, amb aquestes dues actuacions d'ofici obertes, perquè les administracions garanteixin el dret a una bona administració i el dret de les persones a accedir en condicions d'igualtat als serveis públics i als serveis econòmics d'interès general.

Back