The english version of this page is not available, you are viewing the catalan version

News

El Síndic demana la gratuïtat de la targeta de transport T-12

06/04/2010

Actualment, aquesta targeta, destinada als menors entre 4 i 12 anys per accedir al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona de manera gratuïta, té un cost d'emissió i de gestió de 35 €.. En la resolució, que s'ha comunicat al Departament de Política Territorial i Obres Públiques, a l'Entitat Metropolitana del Transport i a la Presidència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el Síndic ha valorat principalment dos aspectes de la nova targeta: el cost i el requisit de tenir el DNI per acreditar l'edat i el titular de la targeta.

El defensor de les persones ha suggerit la gratuïtat de la targeta perquè l'import d'emissió i de gestió que es fa pagar no queda justificat, i recorda que la T-12 és l'únic títol de transport integrat que té costos d'emissió i de gestió. La resta de títols tenen un preu estipulat en funció de les característiques de la targeta i no se n'abona de forma desglossada el cost d'emissió. També considera que la informació donada ha estat confusa i enlloc no s'ha explicat quins són els conceptes pels quals els usuaris han de pagar 35 €. També resulta sorprenent que en casos de pèrdua o de sostracció d'una targeta T-12 es faci tornar a pagar els costos d'emissió i gestió.

Pel que fa al requisit de tenir el DNI per poder obtenir la targeta, el Síndic recorda que exigir als menors de 14 tenir el document no té cobertura legal i que en el moment d'analitzar alternatives d'acreditació s'hauria pogut preveure algun altre mitjà d'identificació.

Si del que es tracta és d'acreditar l'edat dels menors, el pare, la mare o el tutor, com a representant legal, pot subscriure la sol·licitud de la targeta sota la seva responsabilitat. Els perjudicis derivats de declaracions incorrectes o inexactes en la targeta T-12 serien per compte d'aquesta persona, com també li serien imputables les falsedats que contingués el document de sol·licitud. D'altra banda, atès que per acreditar la titularitat del portador de la targeta s'accepta l'aportació de fotocòpies dels documents d'identitat en lloc dels originals, es podrien acceptar les fotocòpies d'altres documents acreditatius admesos en dret com ara el llibre de família.

Back