The english version of this page is not available, you are viewing the catalan version

News

Les restriccions pressupostàries en educació dificulten l’equitat i la qualitat del servei educatiu

19/04/2010

El Síndic recorda que les necessitats educatives específiques en els centres escolars no són, en termes generals, inferiors a les de cursos precedents i, en conseqüència, la qualitat i l'equitat del servei educatiu es poden veure afectades per la reducció de plantilles i l'eliminació parcial o total de serveis de suport i de programes d'innovació educativa. El síndic, Rafael Ribó, ha constatat aquest fet durant la segona compareixença al Parlament per presentar l'Informe anual 2009.

Segons el Síndic molts dels centres que han presentat queixa recorden que aquesta reducció de plantilles no només va en detriment de la qualitat de l'atenció educativa de l'alumnat amb necessitats educatives específiques, sinó de la proposta educativa que ofereixen al conjunt de l'alumnat, ja que limita les possibilitats de fer desdoblaments o altres activitats educatives.

Altres temes destacats a la comparecència han estat els menors immigrants no acompanyats, els retards desmesurats en el reconeixement del grau de discapacitat i de l'aplicació de la Llei de la dependència i l'accés i garantia dels drets dels menors en els centres.

Back