The english version of this page is not available, you are viewing the catalan version

News

El Síndic recomana canvis normatius per evitar les desigualtats en els serveis de transport i menjadors escolars

06/05/2010

Proposa incloure els criteris de distŕncia geogrŕfica i renda econňmica per gaudir d'aquest servei gratuďtament i no només el d'escolarització en un altre municipi diferent del de residčncia dels alumnes, l'únic previst en la normativa actual.

Aquesta proposta és un dels suggeriments que recull l'informe extraordinari La provisió i l'accés als serveis de transport i menjador escolars, que el síndic, Rafael Ribó, ha lliurat avui al Parlament. Entre els anys 2007 i 2009 ha rebut 69 queixes relacionades amb el transport escolar i 73 amb el menjador escolar. En tres anys el nombre de queixes s'ha doblat.

L'informe exposa que hi ha comunitats autňnomes que han promogut normatives per ampliar la gratuďtat del servei i que incorporen criteris de distŕncia geogrŕfica (distŕncia del domicili a l'escola superior a tres quilňmetres), de configuració urbana (municipis amb nuclis disseminats), de necessitat econňmica (baix nivell de renda familiar), de necessitat educativa (alumnat amb discapacitat escolaritzat en centres ordinaris) i, a més, no ho limiten als ensenyaments obligatoris. A Catalunya no s'estableixen cap d'aquests supňsits.

Back