The english version of this page is not available, you are viewing the catalan version

News

El Síndic denuncia les deficiències de l’espai de detenció de menors i de l’Oficina d’Atenció al Menor de la Ciutat de la Justícia en la segona compareixença al Parlament sobre l’Informe 2010

11/04/2011

En la primera part, el síndic, Rafael Ribó, ha fet referència a les qüestions relacionades amb la infància i l’adolescència, l’educació, la cultura i la llengua. En aquesta ocasió, el síndic ha posat l’accent en les deficiències detectades en l’espai de detenció de menors i en l’Oficina d’Atenció al Menor de la Ciutat de la Justícia.

Aquestes deficiències presenten mancances importants per a l’atenció dels menors, la qual cosa suposa una forma de maltractament institucional i de victimització secundària, contrària a la Llei dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència.

Ha cridat l’atenció davant del fet que en les mateixes instal·lacions i condicions, i en sales separades però contigües a les de custòdia de menors detinguts, es continua atenent infants i adolescents que han pogut ser víctimes de maltractaments o de periples vitals traumàtics, els quals passen un temps d’espera que pot superar en casos puntuals les 24 hores en cel·les.

La segona part ha tractat sobre les actuacions realitzades sobre la justícia i la seguretat ciutadana, el consum, els tributs, les relacions laborals, les pensions, l’urbanisme i l’habitatge.

Durant la compareixença, el síndic ha destacat les queixes relacionades amb el dret a un habitatge digne, sobretot pel que fa a la lentitud de la tramitació de les subvencions i els ajuts. Ha explicat que s’ha detectat una descoordinació entre la Generalitat de Catalunya i el Govern Central en la tramitació de la renda bàsica d’emancipació. Ha recordat que cal agilitzar la tramitació dels ajuts públics per fer front a les situacions urgents, tant de les persones que els demanen accedir a un habitatge com de les que puguin sol·licitar l’ajut per evitar-ne la pèrdua.

Back