The english version of this page is not available, you are viewing the catalan version

News

Consideracions del Síndic sobre la denegació del 70% de les subvencions del 2010 pels treballadors autònoms per falta de pressupost

28/06/2011

Considera que denegar de manera sistemàtica per falta de pressupost sol·licituds presentades des del  març/abril fins el desembre del 2010 pot vulnerar el dret a una bona administració. Per això, entre altres coses, recomana prendre mesures per pal·liar possibles efectes discriminatoris que la data de la presentació de la sol·licitud pugui produir a l’hora d’obtenir aquestes subvencions, i millorar i avançar la informació als interessats perquè valorin, en funció de l’atorgament o no de la subvenció, el risc d’establir-se pel seu compte.  

El Síndic va iniciar una actuació d’ofici amb motiu de la denegació, per l’exhauriment de la partida pressupostària, d’una gran part de sol·licituds de subvencions per a la promoció de l’ocupació autònoma, presentades en el decurs de l’any 2010.

Un 83% de les sol·licituds presentades l’any 2010 es van denegar, de les quals un 70% ho van ser per l’exhauriment de la partida pressupostària. Aquest percentatge és excessivament alt i evidencia la manca d’adequació i de suficiència del pressupost assignat per a les sol·licituds presentades l’any 2010.

Back