The english version of this page is not available, you are viewing the catalan version

News

El Síndic, l’Agència Catalana del Consum i l’Autoritat Catalana de la Competència uneixen esforços per garantir els drets dels consumidors

14/05/2012

El síndic de greuges de Catalunya, Rafael Ribó; el president de l’Autoritat Catalana de la Competència, Arseni Gibert, i el director de l’Agència Catalana del Consum, Alfons Conesa, han signat un protocol de col·laboració per impulsar accions conjuntes que garanteixin la defensa dels drets dels consumidors i usuaris i la competència efectiva en els mercats. 


Segons el protocol, les tres parts s’intercanviaran informació per tractar temes que, per la seva freqüència o repercussió, afecten de manera negativa un nombre considerable de consumidors o usuaris i que, per tant, poden distorsionar el funcionament concurrencial dels mercats.

L’acord també preveu que les tres institucions cooperin en l’elaboració d’estudis i programes de formació, en l’organització de jornades de divulgació i sessions informatives i en la publicació als webs respectius o fullets informatius de continguts relatius a les activitats impulsades per les altres dues institucions.

A més, els tres organismes s’han compromès a col·laborar en matèria  d’estudis, coneixements i assessorament respecte a les actuacions  dutes a terme respectivament i a intercanviar-se informació sobre aspectes que puguin ser útils per a les funcions de cadascuna.

Així, una de les primeres actuacions conjuntes que duran a terme els tres organismes és la convocatòria d’una sessió de treball al final de setembre de 2012 amb les principals empreses que presten serveis d’interès general a Catalunya (electricitat, gas, aigua, telefonia etc). Aquest és un dels sectors en què hi ha més problemàtica en l’àmbit de l’atenció al client. L’objectiu final d’aquesta sessió precisament és trobar solucions sobre aspectes no resolts dels serveis d’atenció als clients. 

Per coordinar aquesta col·laboració s’ha creat una comissió de treball formada per un mínim de dos membres de cada institució, que es reunirà periòdicament. El protocol, que té una vigència d’un any prorrogable, no comportarà cap despesa extra per a cap de les parts.

Els màxims representants de les tres institucions han comunicat personalment a la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, les diverses actuacions de col·laboració que preveu el protocol.

Back