The english version of this page is not available, you are viewing the catalan version

News

El Síndic obre una actuació d’ofici davant l’anunci del tancament dels centres educatius Els Til·lers i Montilivi

17/05/2012

El Síndic demanarà informació sobre quines han estat les raons que han motivat el tancament d'aquests dos centres.

El Síndic, des d’una valoració positiva del model de justícia juvenil a Catalunya, en el qual han primat els principis de reeducació i reinserció dels menors, i amb la preocupació que les mesures anunciades de tancament de dos centres de justícia juvenil puguin posar-lo en qüestió, obre una actuació d’ofici.

En aquesta actuació, el Síndic demanarà informació sobre quines són les raons de la mesura i la valoració per part de l’administració responsable del possible efecte que pot tenir en els principis de respecte dels drets fonamentals i de reinserció i educació en l’àmbit de la justícia juvenil, reconeguts en la Convenció sobre els drets de l’infant i en la legislació interna. 

En l’Informe sobre els drets de l’infant de juliol de 2011, amb relació a la justícia juvenil, el Síndic fa referència a la situació d’ocupació d’alguns centres educatius i constata sobreocupacions en alguns casos, com ara als centres El Segre, Can Llupià i Els Til·lers. Aquest darrer centre va ser visitat el passat 8 de maig per personal del Síndic, a qui es va informar que el centre tenia en aquells moments 62 joves ingressats, tot i que tenia una capacitat de 60 places.

Les situacions de sobreocupació als centres dificulten el compliment del principi bàsic de les mesures judicials de reeducació i reinserció, impedeixen la separació física al centre dels infants i dels joves, i entre els penats i els preventius, i comporten una càrrega de treball excessiva per als educadors en l’atenció directa als infants i els joves, especialment per a l’acompliment de les tutories individualitzades.

Back