The english version of this page is not available, you are viewing the catalan version

News

El síndic insta les institucions a demanar perdó i l’Administració a indemnitzar les víctimes de les pilotes de goma

23/07/2013

Rafael Ribó ha demanat perdó a les víctimes pel retard a iniciar les actuacions i emetre les resolucions, com ara demanar una moratòria en l’ús de les pilotes de goma. El síndic ha lamentat davant el Parlament la lentitud de les autoritats i les institucions implicades a l’hora d’abordar la problemàtica. 

  • Rafael Ribó recorda al Parlament el compromís del conseller Espadaler (en resposta oficial al síndic el passat 13 de juliol) de portar a la pràctica els acords que aprovi el Parlament de Catalunya en matèria de seguretat pública.
  • El síndic ha instat el legislador a valorar la supressió definitiva de les bales de goma, amb la certesa que els tècnics policials poden disposar d’altres eines menys lesives, sense que es vegi afectada la gestió d’ordre públic de distància.
  • A més, ha recordat a la comissió parlamentària la seva responsabilitat a l’hora recollir els valors necessaris per fonamentar un model de seguretat pública i assolir que l’Administració proporcioni una explicació pública, àgil i veraç dels fets.


Rafael Ribó ha començat la seva intervenció recordant que des del 2009 a Catalunya un mínim de 6 persones havien perdut totalment la visió d’un ull, i un altre nombre indeterminat de persones havien sofert greus afectacions, fins i tot irreparables, en altres parts del cos, com a conseqüència de l’impacte d’una bala de goma.

El síndic ha posat de relleu que les sentències judicials constaten la impossibilitat d’identifcar l’escopeter, però en cap cas neguen les evidències dels danys causats i que la majoria dels informes forenses atribueixen directament a l’impacte d’una pilota de goma o d’un projectil equivalent, en el cas que no es disposa de la prova balística corresponent.

Per tots aquests fets, el síndic de greuges, Rafael Ribó, ha demanat a la Comissió parlamentària d'Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l'Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses que reculli en les  seves conclusions la proposta que la Generalitat rescabali totes les persones que han sofert danys irreversibles per l’impacte de pilotes de goma o projectils equiparables.

En la seva intervenció, el síndic ha demanat perdó a les víctimes pel retard en iniciar actuacions i prendre resolucions, com ara demanar una moratòria en l’ús de les pilotes de goma. En aquest sentit, ha instat totes les administracions i institucions implicades que no han actuat amb prou diligència que demanin perdó a les persones afectades.

A més d’una disculpa i de compensar econòmicament les víctimes pels danys soferts, el síndic ha recomanat l’Administració que ofereixi una explicació pública, àgil i veraç dels fets.

Com ja havia fet anteriorment, el síndic ha suggerit la moratòria de l’ús de les pilotes de goma fins que conclogui la comissió parlamentària i ha destacat que la seva supressió definitiva no té perquè modificar necessàriament el model de gestió de l’ordre públic de distància dels mossos (basat en evitar el cos a cos quan hi ha disturbis).

En aquest sentit, ha afirmat que les pilotes de goma són especialment lesives i que provoquen danys irreversibles, molt més que altres instruments policials. Ha recordat que l’ús d’altres eines, com poden ser les llençadores de 40 mm., que ofereixen d’entrada una precisió que les bales de goma no disposen, o l’ús del gas, per citar dos exemples, poden evitar molts d’aquests danys irreparables.

En la compareixença, Ribó ha destacat que en democràcia el model de seguretat d’ordre públic comporta que el dret a manifestació és inalienable i que aquest ha de ser conciliable amb el dret a tercers a gaudir també de l’espai públic.

Back