The english version of this page is not available, you are viewing the catalan version

News

El Síndic obre investigació sobre la mort d’un intern al CIE de la Zona Franca

03/12/2013

El Síndic s’ha adreçat al Ministre de l’Interior sol·licitant informació sobre la situació física i psíquica de l’intern mort al CIE de la Zona Franca i a la Defensora del Pueblo per demanar una intervenció conjunta immediata del Defensor i del Síndic a les dependències de la Zona Franca. 

En virtut dels mecanismes de col·laboració que el Síndic manté amb el TSJC i la Fiscalia General de Catalunya, Rafael Ribó també  s’ha adreçat a Miguel Ángel Gimeno i a José Maria Romero de Tejada a fi d’ interessar-se per les informacions de què puguin disposar el Jutge i el Fiscal encarregats del cas, per tal de fer el seguiment dels drets al CIE.

La mort al CIE de la Zona Franca d’una persona privada de llibertat ha tornat a posar sobre la taula la necessitat de reconsiderar l’existència d’aquest tipus de centre.

El Síndic ha reiterat en diverses ocasions la necessitat de revisar l’existència d’aquests centres i, més específicament, la urgència de garantir uns mecanismes àgils i permanents de supervisió des de la proximitat.

El Síndic de Greuges recorda els dèficits estructurals en el CIE de la Zona Franca tant pel que fa a les infraestructures de l’equipament com als serveis d’atenció i assistència als interns.

La manca de regulació per mitjà d’un Reglament específic és una evidència més dels dèficits que tenen aquests centres.

El Síndic considera urgent, per tal de conèixer algunes de les possibles causes que han portat a la mort de l’intern, visitar amb rapidesa el Centre de la Zona Franca i parlar amb altres interns d’aquest centre.

Back