The english version of this page is not available, you are viewing the catalan version

News

El Síndic reclama al Govern que garanteixi el dret subjectiu davant la suspensió de les prestacions vinculades als serveis residencials de les persones dependents

04/03/2014

La suspensió de les prestacions, anunciada l’1 d’agost de 2013 com a mesura transitòria de dos mesos, s’ha prorrogat indefinidament

La mesura s’ha pres sense cap normativa prèvia, fet que ha generat inseguretat jurídica i manca de claredat sobre el procediment

La situació pressupostària no pot justificar la desatenció dels drets de les persones, especialment de les més vulnerables

Calen mesures urgents en els casos en què l’ingrés residencial sigui l’única alternativa 

Davant la decisió de suspendre la realització dels programes individuals d’atenció (PIA) de prestació econòmica vinculada al servei residencial, el Síndic ha demanat al Departament de Benestar Social i Família que en reprengui la tramitació i que adopti mesures per garantir el dret de les persones dependents a rebre les prestacions derivades adequades a les seves necessitats.

La suspensió, anunciada el mes d’agost com una mesura transitòria de dos mesos, i posteriorment prorrogada de manera indefinida, s’ha dut a terme sense cap acte administratiu ni normativa expressa prèvia de la Generalitat. Així, l’Administració ha fomentat aquesta decisió únicament en raons pressupostàries, a causa dels incompliments per part de l’Estat del finançament, fet que, segons el Síndic, no pot justificar de cap manera la desatenció dels drets de les persones, i menys encara d’aquelles especialment vulnerables, com és el cas de les persones dependents.

A partir d’una investigació d’ofici duta a terme pel Síndic, que també ha rebut diverses queixes individuals per aquesta qüestió, el Departament de Benestar ha justificat els comptes i ha al·legat que la Generalitat ha d’assumir el 80% del total de la despesa per dependència davant del 20% que aporta l’Estat. El Síndic, però, ha recordat a la Conselleria que la reducció de la despesa no depèn únicament de l’aplicació de la normativa estatal i que l’establiment de prioritats en la despesa pública també és competència de la Generalitat.

Pel que fa a la manca de suport jurídic d’aquesta mesura, adoptada de facto, el Síndic considera que ha generat una situació d’inseguretat legal davant l’efectivitat d’un dret de caràcter subjectiu. A més, ha comportat incertesa sobre la repercussió i l’abast que pot tenir de cara als drets de les persones en situació de dependència i manca de claredat sobre els procediments i la gestió.

Davant la insuficiència de recursos residencials públics, el Síndic també ha suggerit a Benestar que arbitri mesures pal·liatives i que en garanteixi l’accés en un termini prudencial. I, especialment, ha demanat actuacions urgents en els casos en què no sigui possible una alternativa a la residència.

Tot i sol·licitar-ho, el Síndic no ha estat informat del nombre de persones afectades per la mesura, que, segons Benestar, no inclou les persones que ja tenien el dret reconegut, sinó aquelles a qui encara no s’havia fet el PIA abans de l’1 d’agost de 2013.

Rafael Ribó, que s’ha reunit personalment amb la consellera de Benestar Social i Família, Neus Munté, per tractar aquesta qüestió, recorda que la normativa vigent dicta, d’una banda, que si per manca de disponibilitat de places residencials no es pot determinar l’ingrés de la persona interessada s’ha de continuar la tramitació del PIA; i, de l’altra, que s’ha de proposar un servei alternatiu o s’ha de reconèixer la prestació econòmica corresponent.

Back