The english version of this page is not available, you are viewing the catalan version

News

El Síndic investiga la legalitat de les prospeccions petrolíferes al Mediterrani català

27/06/2014

Demanarà informació per determinar si les administracions han actuat de manera irregular pel que fa a les autoritzacions i si aquest tipus d’explotacions vulneren drets ambientals d’àmbit estatal o europeu.

Actualment hi ha prospeccions de petroli a l’àrea de Tarragona i n’hi ha de previstes al delta de l’Ebre i la Costa Brava

El Síndic instarà el Defensor del Poble estatal a actuar davant del Govern central per aclarir el cas.

El Síndic de Greuges de Catalunya ha obert una actuació d’ofici per determinar si les administracions han actuat de manera irregular en l’autorització de les prospeccions petrolíferes existents actualment a Tarragona. A més, vol aclarir si aquestes explotacions vulneren el dret a disposar d’un medi ambient adequat, reconegut per la Constitució espanyola.

Pel que fa a la normativa, el Síndic també estudiarà si aquestes activitats compleixen la normativa europea de referència, concretament la Directiva 92/43/CEE del Consell, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels habitats naturals i de la fauna i flora silvestres, i la Directiva 2011/92/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de desembre de 2011, relativa a l’avaluació de les repercussions de determinats projectes públics i privats sobre el medi ambient.

En el marc d’aquesta actuació, el Síndic també demanarà informació a totes les administracions implicades sobre la viabilitat legal i els riscs mediambientals de les prospeccions previstes en altres zones del Mediterrani català, com ara el delta de l’Ebre i la Costa Brava.

El Síndic demanarà informació a diversos departaments de la Generalitat i, paral·lelament, traslladarà al Defensor del Poble estatal la petició que actuï davant del Govern central, que és qui, en última instància, té la competència per aprovar les execucions de les prospeccions.

Rafael Ribó ha decidit actuar per iniciativa pròpia davant l’alerta de les organitzacions ecologistes del greu risc de vessament que comporten aquests tipus d’explotacions que tenen com a finalitat la recerca de bosses de petroli. 

Back