The english version of this page is not available, you are viewing the catalan version

News

El Síndic reitera la necessitat de canvis urgents en la Llei hipotecŕria

22/07/2014

Rafael Ribó es mostra satisfet amb la sentència del tribunal de la UE i coincideix que la Llei hipotecària és abusiva i molt restrictiva, com adverteixen diversos informes del Síndic.

Se suggereix novament la necessitat d’un sistema gratuït de redreçament de deutes hipotecaris.

Cal més agilitat en l’adjudicació dels habitatges socials.

Rafael Ribó s’ha mostrat satisfet amb la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que qualifica la Llei hipotecària d’abusiva i que insta el Govern espanyol a fer-hi modificacions i a relaxar les condicions exigides als consumidors. El síndic recorda que el Congrés de Diputats, sense tenir en compte les demandes ciutadanes i la situació dramàtica de moltes famílies, va rebutjar, a principis de 2014, debatre una proposició de llei sobre aquesta qüestió presentada pel Parlament de Catalunya el 31 de juliol de 2012. Aquesta proposició recollia, entre d’altres, les propostes que el Síndic havia elaborat amb un grup de treball integrat per representants de l’àmbit de la justícia, de l’Administració i de diverses entitats socials i financeres.

El Síndic de Greuges està ultimant un nou document amb recomanacions específiques per combatre el problema de les execucions hipotecàries. El document constata que les mesures aprovades fins ara beneficien un nombre molt restringit de deutors i lamenta la manca de mecanismes i solucions aportades des del Govern de l’Estat, que és l’Administració competent, per posar fi a una situació dramàtica i que afecta milers de famílies en risc de desnonament.

El Síndic considera que l’increment de les execucions hipotecàries d’habitatges habituals i la situació en què es troben les famílies afectades fan necessari i prioritari que el legislador reguli un sistema de redreçament de deutes gratuït, com tenen altres països europeus des de fa anys, que faciliti la garantia del dret a un habitatge digne, reconegut per la Constitució.

També proposa la creació de la Comissió d’Avaluació del Sobreendeutament que de manera vinculant elaboraria per a cada cas concret un pla de reestructuració del deute que permetés la conciliació entre el deutor i el creditor.

Aquest nou document és una continuació de les mesures per a un sistema de redreçament de deutes hipotecaris, presentada el desembre de 2011, i complementat amb un nou informe el juliol del 2012 tramès als actors polítics amb recomanacions específiques.

Pel que fa a l’habitatge social, el Síndic està estudiant els sistemes d’adjudicació d’habitatges socials i en destaca la manca d’agilitat, amb els perjudicis socials que això comporta. En un document que durant la propera tardor enviarà als poders públics, el Síndic proposarà canvis en els sistemes d’adjudicació dels habitatges socials perquè s’escurci el temps d’assignació i a la vegada es respongui millor a l’actual problemàtica social de l’habitatge.

Back