The english version of this page is not available, you are viewing the catalan version

News

El Síndic reclama que es mantingui el compromís d’enderrocar l’edifici Venus de la Mina i de reallotjar els veïns

14/01/2015

Considera incoherent i inacceptable que dotze anys després d’aprovar-ne l’enderrocament decideixin rehabilitar-lo amb l’argument del benefici dels veïns

Els afectats es queixen de les condicions en què malviuen i de les dificultats per fer-se càrrec del cost del nou habitatge

Insta el Consorci a compensar els veïns pels anys abocats a la marginalitat a causa de la manca del manteniment de l’edifici 

El Síndic de Greuges ha demanat al Consorci del Barri de la Mina de Barcelona que ultimi l’enderrocament de l’edifici Venus, decisió adoptada l’any 2002 com a mesura integrada en el Pla especial de reordenació i millora (PERM) del barri. Rafael Ribó s’oposa contundentment al gir pres per l’Administració el juliol de 2014 de rehabilitar l’edifici amb l’argument que es una mesura que beneficia els veïns que no es poden fer càrrec del cost de l’habitatge de substitució.

El Síndic considera incoherent aturar l’enderrocament de l’immoble, que ha estat estigmatitzat durant anys per les condicions de marginalitat i exclusió social dels equipaments i de l’entorn. Segons el síndic, "si fa dotze anys era clar que aquest edifici no tenia viabilitat per transformar el barri, a hores d’ara, sense cap actuació per adequar-lo ni dignificar-lo, no hi ha cap alternativa a l’enderroc".

Amb aquesta decisió, afegeix, "es menyspreen les il·lusions que havien dipositat els veïns en un nou projecte de vida i es condemna a la marginalitat les famílies que no poden assumir el preu determinat pel Consorci".

El Síndic, que ha investigat el cas a partir de la queixa d’alguns veïns afectats, ha proposat al Consorci (integrat pels ajuntaments de Sant Adrià de Besòs i de Barcelona, la Generalitat i la Diputació) que, sense més demora, faci tots els possibles per cercar solucions i concloure el reallotjament de les famílies.

Els veïns es queixen del pèssim estat de l’edifici Venus i exposen la impossibilitat de molts d’ells de fer-se càrrec del cost de l’habitatge de substitució i de les dificultats amb què es troben per arribar a un acord amb el Consorci.

Segons el Síndic, les indemnitzacions atorgades en aquest procediment haurien d’haver fet possible el reallotjament de totes les famílies afectades, de manera que allà on no pogués arribar la unitat familiar l’Administració fes un esforç perquè totes les famílies poguessin deixar l’edifici Venus i accedir al nou habitatge.

 A banda de trobar solucions viables i factibles per ultimar el reallotjament, el Síndic també ha fet les recomanacions següents:

1. Que, sense més demora, es facin tots els possibles per cercar solucions i concloure el reallotjament de les famílies.

2. Que es valori, cas per cas, si la família pot fer front a l’import assenyalat i, en cas que no sigui així, que s’arribi a un acord per reallotjar-la en les condicions que pugui afrontar a canvi de compromisos socials.

3. Que es creïn instruments propis i flexibles per fer possible el reallotjament que permetin adaptar-se a les necessitats concretes de cada família, com ara el lloguer amb opció de compra, l’adquisició de l’habitatge de forma diferida, el lloguer social, la copropietat amb l’Administració o altres formes d’accés a la propietat de l’habitatge de substitució.

4. Que també es valori, si escau, la possibilitat d’obrir una línia especial de crèdit amb unes condicions preferencials, de fer un acompanyament en la negociació amb entitats bancàries per aconseguir el crèdit o de constituir avals per accedir als préstecs.

5. Que es doni l’impuls necessari al procediment d’expropiació perquè, si escau, el Jurat d’Expropiació determini el preu just de l’expropiació.

6. Que se cerquin mecanismes per compensar els perjudicis causats als veïns pel temps en què han hagut de malviure als seus habitatges, per la manca de manteniment a causa de l’afectació urbanística de l’edifici Venus. Així mateix, que es valori la possibilitat de crear mecanismes compensatoris vinculats a la reducció del preu dels habitatges de substitució.

El Síndic ha detectat una deixadesa per part de les administracions implicades per resoldre la problemàtica. Els poders públics han de tenir present que al seu dia es va justificar l’actuació per motius de caràcter social i de respecte a les persones vulnerables. D’altra banda, els habitatges amb protecció oficial construïts a la rambla de la Mina són promocions finalistes, principalment per reallotjar les famílies de l’edifici Venus. Cal ser conseqüent amb les decisions adoptades i les expectatives generades als ciutadans. Per tant, recorda el síndic, "la resolució d’aquesta problemàtica depèn de la voluntat política de solucionar-la, tot respectant la legalitat vigent".

Back