The english version of this page is not available, you are viewing the catalan version

News

Les queixes del Síndic s’incrementen en un 7,4% i les seves recomanacions s’accepten en un 97% dels casos

19/01/2015

Avanç Informe 2014 del Síndic de Greuges

53.095 persones han estat directament relacionades amb les queixes i consultes tramitades pel Síndic al llarg del 2014

L’elevat percentatge de solucions acceptades posa en valor la utilitat democràtica de la queixa ciutadana i mostra una bona col·laboració entre el Síndic i els organismes supervisats

Prop d’un 40% de les actuacions corresponen a polítiques socials, mentre que les queixes sobre empreses de subministraments bàsics es multipliquen per 5 des del 2010 i ja arriben al 17%

El Síndic ha des­plaçat la seva oficina d’atenció ciutadana a 110 municipis al llarg del 2014

El Síndic de Greuges ha presentat un avanç de l’Informe anual corresponent a l’activitat de l’any passat. Aquesta presentació s’ha fet a través de les dades més destacades de l’activitat duta a terme per la institució durant el 2014.

Pel que fa a les dades, cal destacar que el nombre de queixes noves ha crescut en un 7,4% en relació amb l’any anterior i un 60% en relació amb el 2010 (inici de l’actual mandat). S’han portat a terme un total de 27.211 actuacions entre queixes, consultes i actuacions d’ofici, que han afectat 53.095 persones.

En un 97% dels casos en què el Síndic ha tancat amb una o diverses recomanaci­ons, aquestes han estat acceptades per l’administració o empresa supervisada. L’alt grau d’acceptació consolida una col·laboració entre el Síndic i les administracions i empreses supervisades que és molt positiva per a la garantia efectiva dels drets dels ciuta­dans i reforça els principis de bona administració.

Rafael Ribó destaca el fet que “aquestes dades posen en valor l’existència d’una ciutadania activa en defensa dels seus drets, a la vegada que reforcen la queixa com un instrument democràtic que es mostra útil per avançar cap a una millora de l’Administració i de la protecció efectiva dels drets de la persona”.  

S’ha de destacar que prop d’un 40% de totes les queixes i actua­cions d’ofici tramitades corresponen a temàtiques prò­pies de les polítiques socials.

Les queixes rebudes reflecteixen l’impacte de la crisi econòmica i social i, particularment, el debilitament continuat que han estat experimentant els drets socials des de l’any 2009. Dins de l’àmbit social, les queixes més nombroses durant el 2014 han estat les de serveis socials, seguides de les d’infància i adolescència i les d’educació.

L’increment de les actuacions rea­litzades en l’àmbit de consum ha estat significatiu. El nombre de queixes tramitades per possibles irregu­laritats i mala praxi d’empreses de telefo­nia, electricitat, gas i aigua s’ha multiplicat per 5 des del 2010. Aquestes xifres consoliden la institució del Síndic com a garant dels drets dels ciutadans davant el consum dels serveis bàsics.

Al llarg del 2014 el Síndic de Greuges ha reforçat la seva presència arreu del territori per oferir un millor servei de proximitat. 110 municipis han acollit l’oficina itinerant del Síndic amb l’objectiu d’atendre directament els veïns de la localitat visitada i facilitar la presentació de queixes i consultes als professionals del Síndic.

Back