The english version of this page is not available, you are viewing the catalan version

News

El Síndic alerta el nou Govern dels indicadors de les mancances i els reptes de les polítiques públiques

15/01/2016

Avanç de dades - Informe 2015 del Síndic de Greuges

La institució ha iniciat més de 23.000 actuacions  (12.278 consultes, 10.647 queixes i 205 actuacions d'ofici)

Més d’un 30% de les queixes i actuacions d’ofici iniciades al llarg de 2015 es corresponen a temes propis de les polítiques socials, i vora el 25%, a consum

L’elevat percentatge de solucions acceptades mostra una bona col·laboració dels organismes supervisats amb el Síndic

En els darrers deu anys (2006-2015) el Síndic ha doblat les queixes, que han passat de 5.150 a 10.647

El Síndic de Greuges ha presentat un avanç de l’Informe anual corresponent a l’activitat duta a terme per la institució durant el 2015. Rafael Ribó ha donat a conèixer les dades més destacades i les posarà a disposició del nou Govern català, i també tota la informació i coneixements de la institució, com a indicadors de les problemàtiques detectades durant el 2015.

Ribó considera que l'activitat del Síndic, com ara les característiques al voltant de les queixes rebudes i les actuacions d'ofici obertes, poden il·lustrar algunes mancances de les administracions a Catalunya i ajudar a l’hora d’afrontar els reptes i el disseny de les polítiques públiques de cara aquesta nova etapa que ara s'inicia.

L’any 2015 ha comportat un increment del 9,9% de les queixes en relació amb les rebudes l’any 2014, que al seu torn també havien cres­cut respecte de l’any anterior. Per primer cop, superen les 10.000 queixes rebudes en un any. De fet, la sèrie històrica reflecteix que, en els darrers deu anys (2006-2015), les queixes han crescut més d'un 100%.

En total, la institució ha iniciat més de 23.000 actuacions  (12.278 consultes, 10.647 queixes i 205 actuacions d'ofici).

Més d’un 30% de les queixes i actuacions d’ofici iniciades pel Síndic al llarg de 2015 es corresponen a temes propis de les polítiques socials. És un percentatge similar al de l’any anterior, i segueix la dinàmica dels darrers exercicis, en què els drets socials han estat els principals protagonistes de les actuacions del Síndic.

El segon grup de matèria pel que fa al volum de queixes i actuacions d’ofici ha estat el rela­cionat amb l’àrea de consum, que per primer cop supera àmbits més tradicionals del Sín­dic com el procediment administratiu o les polítiques territorials.

El nombre de casos en què l’Administració o l’empresa destinatària de la queixa accepta de manera total o parcial els sug­geriments que el Síndic li formula és molt elevat. De tots els casos finalitzats en què el Síndic ha fet una o diverses recomana­cions, en un 98,4% aquestes s’han accep­tat.

El temps de tramitació de les queixes i actuacions d’ofici en els expedients finalitzats l’any 2015 (132, 6 dies) ha disminuït lleugerament respecte de 2014 (136,9). Tot i això, el Síndic continua compromès a millorar els procediments per poder ser més àgil en la tramitació.

L'oficina del Síndic ha efectuat 113 despla­çaments al llarg de l'any 2015. En aquests desplaçaments ha atès 1.446 visites de per­sones, entitats i representants de les admi­nistracions, que han presentat 1.015 queixes i han fet 529 consultes.

Back