The english version of this page is not available, you are viewing the catalan version

News

El Síndic recomana a Ensenyament que a l'hora de reduir línies de P3 vetlli per evitar la segregació i no ho limiti a criteris de demanda

17/03/2016

El Síndic considera que la supressió de grups quan les necessitats d'escolarització decreixen a causa de l'evolució demogràfica respon al mandat que té el Departament d'Ensenyament.

 

Denuncia un tractament diferenciat en la supressió de grups en funció de la titularitat del centre i del nivell de demanda

 

Constata que la sobreoferta de places en determinades zones afavoreix la segregació

Les fluctuacions de la demografia educativa han provocat que en els darrers anys hagin proliferat els canvis del nombre de centres, de grups i de ràtios 

Amb caràcter general, el Síndic de Greuges de Catalunya no considera irregular la supressió de grups en barris o municipis en els quals les necessitats d'escolarització disminueixen per la davallada demogràfica, d'acord amb el deure que té el Departament d'Ensenyament de programar l'oferta educativa. Cal analitzar, en tot cas, els motius que justifiquen en una determinada zona suprimir grups en un centre i no en d’altres, i els efectes que aquesta decisió genera en el conjunt del sistema educatiu.

El Síndic de Greuges de Catalunya ha recomanat al Departament d'Ensenyament que tingui present el deure de programar l’oferta educativa  evitant els efectes de la segregació. Això implica que, tot i que la LOMCE ho incorpora com a criteri quan abans no existia, la demanda social de cada centre no sigui el criteri principal a l’hora de programar l’oferta i de determinar si s’apliquen ampliacions o reduccions de grups i de ràtios. Ensenyament farà pública aquest divendres 18 de març l'oferta de places escolars de cara al pròxim curs.

El Síndic també destaca que cal evitar tancar grups en zones segregades encara que vagi en detriment de la provisió d’oferta en altres zones properes amb més bona reputació, ja que els processos de “fugida” de determinades famílies acostumen a reproduir la segregació escolar.

A partir de queixes, i també per iniciativa pròpia, s'han analitzat la política i els criteris seguits per l'Administració educativa a l'hora de modificar el nombre de grups i d'unitats que conformen l'oferta escolar.  Cal tenir en compte que les fluctuacions de la demografia educativa han provocat que en els darrers anys hagin proliferat els canvis, a través de la programació de l’oferta, del nombre de centres, de grups i de ràtios, bé per increment, bé per decrement, del mapa escolar de molts territoris.

De les conclusions extretes destaca, amb caràcter general, que la programació de l’oferta a partir de criteris de demanda de les famílies tendeix a reproduir la segregació escolar, perquè acostuma a consolidar la demanda dels centres socialment més prestigiats i a debilitar la dels centres socialment més estigmatitzats.

També posa de manifest que la sobreoferta té efectes negatius. En aquest sentit ha recomanat al Departament que programi l'oferta amb un equilibri entre la demanda potencial (infants empadronats amb edat teòrica d'accés), la demanda real (sol·licituds) i les places ofertes per zona, sense generar situacions de sobreoferta, pels seus efectes negatius sobre la segregació escolar, encara que aquest fet suposi suprimir grups en determinats centres.

El Síndic ha detectat un tractament diferenciat en la supressió de grups, amb la tendència a modificar les unitats i els grups dels centres concertats després de la preinscripció, en funció de si queden places vacants, mentre que a les escoles públiques aquest tancament es planifica, sovint, abans de la preinscripció.

La supressió de grups després de la preinscripció també beneficia les escoles públiques amb més demanda, i debilita les escoles públiques amb una demanda més feble, generalment amb una composició social més desfavorida.

El Síndic ha recomanat que les supressions de grups es programin prioritàriament en l'oferta inicial, abans del procés de preinscripció, també en el cas dels centres concertats, fent ús del procediment d'ofici establert per a la reducció d'unitats concertades, i que els criteris de programació de l'oferta siguin els mateixos per als dos sectors de titularitat.

L'anàlisi de la supressió de grups per al curs 2014/2015, motivada per l'evolució demogràfica, evidencia que, respecte al curs 2013/2014, s'han eliminat grups de P3 a 139 centres, dels quals 131 són del sector públic i 8 del sector privat. Aquesta supressió, però, també es produeix al voltant d'un 50% en centres ubicats en municipis sense oferta privada concertada. Dels 131 centres públics afectats, 66 es troben en municipis sense sector privat. 

Back