The english version of this page is not available, you are viewing the catalan version

News

El Síndic, davant el recurs al TC, alerta de la desprotecció pel que fa al dret a l’habitatge

02/05/2016

El Síndic proposa estudiar com caldria estendre les mesures impugnades arreu de l’Estat per tal de garantir autènticament la igualtat dels drets de tots els seus ciutadans

Considera que el recurs atempta contra drets bàsics i que la posició del Govern espanyol ignora des de fa anys mecanismes com ara la segona oportunitat, que es practiquen en països com Alemanya i França

Recomana als governs estatal i català que treballin plegats i amb celeritat per redreçar la situació, i proposa la retirada de la suspensió

Continuarà les reunions amb els agents socials, les entitats professionals i financeres i les administracions, i elevarà la qüestió als estaments europeus

Davant la decisió del Govern estatal d’impugnar alguns articles de la Llei 24/2015 al Tribunal Constitucional (TC) i de demanar-ne la suspensió, d’una banda; i considerant que això significa un clar atemptat contra drets bàsics, fet que s’agreuja després de constatar els greus efectes de la crisi i la necessitat d’actuar per pal·liar les clares lesions de drets i caminar envers la igualtat d’oportunitats (com ja s’estava fent amb resultats clarament positius), de l’altra; el Síndic manifesta el següent:

1. Reafirma el seu compromís amb la defensa del dret a l’habitatge i la seva funció social.

Per això, continuarà les accions endegades amb els agents socials, les entitats professionals i financeres, i les administracions per analitzar la situació provocada per aquest recurs, i estudiar quines accions es poden emprendre per defensar els drets i la igualtat.

2. Demana actuacions institucionals a Catalunya i a l’Estat espanyol per redreçar la situació. En èpoques de crisi, cal articular polítiques públiques que garanteixin més encara aquest dret, amb mesures com ara la proposta que va fer ara fa anys de la regulació d’un tractament social del sobrendeutament especialment respecte al dret de l’habitatge.El Síndic considera la decisió del Governatempta contra els drets i va en direcció contrària dels avenços que s’han fet en democràcies  properes com ara Alemanya i França, pel que fa la segona oportunitat, i el paper de les administracions i jutges per assegurar-la.

Per això, es disposa a trametre al Govern d’Espanya, al Govern de la Generalitat i als seus homòlegs defensors, especialment a la defensora del poble, els informes adients per impulsar-los a participar i a protagonitzar les demandes pertinents per redreçar aquesta decisió i restablir a Catalunya aquests articles, així com estudiar com caldria estendre’ls arreu de l’Estat espanyol, amb una autèntica garantia de la igualtat a l’alça dels drets dels seus ciutadans.

Al mateix temps demana al Govern de l’Estat que retiri la demanda de suspensió i en permeti al TC l’anàlisi mentre es continuen aplicant aquestes previsions.

3. Eleva a àmbits europeus aquesta problemàtica.

El Síndic de Greuges considera que aquesta decisió no va en la línia del sentit i el contingut dels drets de la Carta social europea. El 26 i 27 d'abril de 2016, en el marc d'un seminari internacional de drets humans i ombudsman, es va subratllar la importància d'aquest document per a la defensa dels drets.

Per això s’adreçarà al Consell d’Europa, al Comitè de Drets Socials i al Comissari de Drets Humans d’Europa per denunciar i contrastar la decisió respecte als estàndards europeus, i estudiar quines mesures es poden prendre davant del mateix Tribunal de Drets Europeus.

Back