The english version of this page is not available, you are viewing the catalan version

News

El Síndic conclou que cal anteposar la protecció del parc natural del Montseny i evitar la pavimentació del camí que connecta dues carreteres

17/01/2017

A parer del Síndic, la connectivitat de les dues carreteres és innecessària, i no hi ha cap element que justifiqui els treballs de pavimentació i arranjament de la pista

El projecte presentat inicialment no s’ajusta al que autoritza la Ponència Ambiental

Ha recomanat la Diputació de Barcelona (com a òrgan gestor del parc) que impedeixi ja d'inici i de forma permanent l'accés pel camí amb vehicles

El Síndic de Greuges de Catalunya ha recomanat a totes les administracions implicades que, davant els intents de l'Ajuntament del Montseny de culminar la construcció de la carretera Illes-Sant Marçal, anteposi la protecció del parc natural. A parer del Síndic, es tracta d'una connectivitat de dues carreteres innecessària, i no hi ha cap element que justifiqui els treballs pendents de pavimentació i arranjament de la pista, que completarien la segona fase del pla impulsat pel consistori esmentat per connectar les carreteres  BV-5301 i BV-5114.

En el marc d'una actuació d'ofici, el Síndic ha estudiat tota la informació rebuda i ha evidenciat que el projecte presentat inicialment no no s’ajusta al que finalment autoritza la Ponència Ambiental, ja que s'ha passat d'un projecte d'arranjament i pavimentació de tot el camí a l’autorització final d’uns arranjaments puntuals en aquest camí de serveis del parc natural del Montseny.

Rafael Ribó s'ha mostrat contundent i ha destacat "que s'han de prendre les mesures oportunes perquè no s'autoritzi cap projecte que no sigui estrictament necessari i en què no es tingui la certesa de quins efectes perjudicials tindrà la seva execució per a la integritat del lloc". En aquest sentit, els arguments dels partidaris del projecte es basen en un hipotètic avantatge de connectivitat que reduiria en uns minuts els trajectes dintre del parc. Argumentació que, segons el Síndic, dista molt de poder qualificar-se com a necessitat.

D'acord amb el principi de precaució i cautela que ha de regir qualsevol decisió ambiental, el Síndic ha recomanat a la Diputació de Barcelona (com a òrgan gestor del parc) que impedeixi, des del bell d'inici i de forma permanent, l'accés pel camí amb vehicles mitjançant la instal·lació de barreres permanents, i que es permeti únicament el pas dels vehicles per a la gestió de parcs, els dels serveis i els de la propietat.

El Síndic també ha recomanat que s'obri un debat en seu parlamentària sobre la protecció real dels espais naturals per mitjà de la normativa vigent. Per aconseguir una major garantia de protecció dels espais especialment protegits i que són patrimoni de tots, el Parlament de Catalunya hauria de revisar la legislació sobre parcs naturals i espais protegits en la línia que sigui el Govern de la Generalitat o, en tot cas, l'òrgan gestor de l'espai protegit qui en darrer terme autoritzi i executi els projectes que afectin directament l'espai protegit.

Back