The english version of this page is not available, you are viewing the catalan version

News

El Síndic exigeix que es millorin l’atenció i els recursos al centre L’Estrep i adverteix del perill d’estigmatitzar els centres

14/07/2017

Ha recomanat, en diverses ocasions, amb relació a aquest centre, millores en les instal·lacions i en els recursos personals per atendre els adolescents, i ha advertit dels riscos que aquestes mancances podien tenir en les conductes dels joves tutelats

Insisteix en la necessitat de prendre mesures per reduir les places dels centres d'acollida perquè aquests s’assimilin al màxim a una llar on viure

 

Apel·la a la responsabilitat col·lectiva de no estigmatitzar i demana que es creïn unes pautes per reforçar la imatge dels joves en els mitjans de comunicació com a subjectes de drets

Ha demanat al CAC que valori l'impacte que pot tenir l'aparició de notícies que relacionen la infància tutelada amb agressions i violència

El Síndic de Greuges de Catalunya ha recomanat al Departament de Treball, Afers Socials i Família que prengui les mesures pertinents perquè es doni compliment a les recomanacions que li va fer l'any 2015 pel que fa a adequació de les instal·lacions, els recursos educatius i l'atenció emocional dels joves tutelats del centre L’Estrep, al Bages.

El  Síndic havia detectat importants mancances després de fer-hi diverses visites i d'entrevistar-se amb els joves acollits. Deficiències per falta de recursos materials i humans que també es traduïen en mancances en les activitats educatives que poden dur a terme per a la seva recuperació i assoliment d’autonomia.

També ha recomanat que es prenguin mesures que tendeixin a reduir els centres en general per assolir els estàndards residencials establerts en el Programa marc per als centres residencials. A més, ha suggerit que s'adoptin mesures per reduir els temps de residència als centres d'acolliment com el L'Estrep i es limiti el màxim de l'estada a sis mesos.

El fet que es generin conflictes i situacions amb dificultats de gestió i contenció dels nois que resideixen als centres del sistema de protecció, atesa la convivència d'un gran nombre d'infants i adolescents en un mateix edifici apartat del nucli urbà, alguns d'ells amb problemes de conducta, perjudica evidentment els mateixos infants i adolescents. És precisament un entorn com més normalitzat millor, similar a la llar familiar pel que fa a dimensions, en una ubicació integrada en l'entorn i amb una atenció individualitzada el que evita la segregació i l'estigmatització

El Síndic defensa que als centres d'acolliment es compleixin els estàndards residencials, amb la necessitat que es redueixin el nombre de places.

Pel que fa a l'aparició en premsa de fet violents amb relació a centres de protecció, el Síndic considera que estigmatitza i perjudica la recuperació física i emocional d'aquests infants i no genera un bon clima de bona convivència ciutadana.

El Síndic apel·la a la responsabilitat col·lectiva de no estigmatitzar i, especialment, a la dels mitjans de comunicació perquè evitin caure en la informació de successos de caire sensacionalista i ofereixin una imatge més positiva d'aquets recursos. 

Així, ha suggerit que s'elaborin protocols o pautes d'actuació amb la finalitat que l'aparició als mitjans de notícies sobre el sistema de protecció posi l'accent i vagi acompanyada d'informació sobre la situació de desemparament i les dificultats en què es troben aquests infants i adolescents per veure garantits els seus drets.

També s'ha adreçat al Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) perquè valori l'impacte en l'estigmatització d'aquests joves que pot produir l'aparició als mitjans de comunicació de notícies relacionades amb incidents violents i agressions dels quals són causa o en formen part.

 

Back