The english version of this page is not available, you are viewing the catalan version

News

La Junta Electoral Central accepta els arguments del Síndic en defensa dels drets del col·lectiu Avis i Àvies per la Llibertat, de Reus

17/01/2018

Coincideix en el fet que qualsevol manifestació, a banda del dia de reflexió i de la votació, queda emparada pel dret constitucional de reunió

El Síndic va rebre dues-centes queixes pel fet que la Junta Provincial de Tarragona els prohibís manifestar-se per demanar la llibertat dels líders independentistes empresonats

El Síndic ha elevat el cas a la Relatoria especial en drets de llibertat d’associació i d’assemblea pacífica de les Nacions Unides

La Junta Electoral Central (JEC) ha donat la raó al Síndic i ha secundat les recomanacions que li ha fet arribar amb relació a les més de dues-centes queixes del col·lectiu Avis i Àvies per la Llibertat, de la ciutat de Reus. Les queixes manifesten la seva disconformitat amb una decisió de la Junta Electoral Provincial de Tarragona.

Concretament, les reclamacions feien referència a la prohibició de la Junta Provincial a concentrar-se pacíficament cada dia durant la campanya electoral prèvia a la votació que va tenir lloc el 21 de desembre de 2017, amb motiu de les eleccions al Parlament de Catalunya. La finalitat de les concentracions, tal com afirma el col·lectiu Avis i Àvies per la Llibertat, era reclamar la llibertat del vicepresident i els consellers del Govern i dels líders independentistes empresonats.

La JEC ha assegurat que comparteix el criteri manifestat pel Síndic de Greuges de Catalunya en el sentit que, com diu textualment la recomanació, “qualsevol manifestació o concentració ciutadana durant els períodes electorals i fora de la jornada de reflexió i del dia de la votació, sempre que es compleixin la resta de requisits legals per dur-la a terme, queda emparada pel dret constitucional de reunió”.

També ha destacat que si es tracta d’actes de campanya electoral correspon a les juntes electorals provincials valorar si es compleixen els requisits legals esmentats. Finalment, l’organisme estatal ha afegit que els afectats haurien pogut presentar un recurs davant del Tribunal Superior de Justícia, amb caràcter preferent i urgent, com preveu la normativa.

El Síndic, en la seva resolució, exposa que, davant una qüestió relativa a l'exercici del dret fonamental de reunió recollit en l'article 21 de la Constitució, s'ha de procedir a una interpretació extensiva i favorable a l'exercici del dret.

A més, recorda que les restriccions o limitacions al lliure exercici del dret fonamental de reunió s'han d'interpretar de manera restrictiva, han de ser especialment rellevants i han d'estar fonamentades en criteris jurídicament fundats.

El Síndic ha valorat positivament la resposta de la JEC, ja que, malgrat que al seu dia es van vulnerar els drets dels manifestants, el reconeixement per escrit de la irregularitat comesa per una junta provincial ha de poder servir per evitar que casos similars es tornin a repetir en el futur.

Per tot això, el Síndic ha elevat aquest cas a la Relatoria especial en drets de llibertat d’associació i d’assemblea pacífica de les Nacions Unides, que té com a mandat les funcions, entre d'altres, de buscar, rebre i respondre informació de governs, organitzacions no governamentals, parts interessades pertinents i qualsevol altra part, amb la finalitat de promoure i protegir els drets a la llibertat d'assemblea pacífica i d'associació, d'informar sobre violacions d'aquests drets en qualsevol lloc on es puguin produir, així com discriminació, amenaces o ús de violència, assetjament, persecució, intimidació o represàlies dirigides a persones que exerceixin aquests drets, i cridar l'atenció del Consell i l'Alt Comissionat sobre situacions que revesteixin d’una especial atenció.

Back