The english version of this page is not available, you are viewing the catalan version

News

Comunicat sobre la reunió mantinguda a l'Institut El Palau de Sant Andreu de la Barca entre el Síndic, el Departament d'Ensenyament i famílies afectades

15/06/2018

Els darrers mesos, l’Institut El Palau ha aparegut als mitjans de comunicació arran de la situació viscuda durant els dies posteriors a la celebració del referèndum de l’1 d’octubre de 2017, suspès pel Tribunal Constitucional. El malestar viscut per alguns alumnes del centre, fills de guàrdies civils, pel tractament a l’aula que alguns professors haurien donat dels fets de l’1 d’octubre, va derivar en denúncies del Servei de Delictes d'Odi i Discriminació de la Fiscalia Provincial de Barcelona a nou docents del centre (cinc de les quals han estat arxivades pel jutge).

D’ençà de l'obertura d'una actuació d'ofici en data 5 d’octubre de 2017 per esclarir els fets ocorreguts, el Síndic de Greuges ha fet diferents actuacions de seguiment del cas. Entre d'altres, es va reunir en data 3 de maig de 2018 amb el Consell Escolar de l'Institut El Palau, que és l'òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el govern del centre (direcció, professors, alumnes, famílies, personal d'administració i serveis i representant de l'Administració local), i en data 4 de juny de 2018 es va reunir amb les famílies afectades a la caserna de la Guàrdia Civil a Sant Andreu de la Barca. En el marc d’aquestes reunions, tant la direcció del centre com la majoria de famílies afectades van manifestar la seva predisposició a propiciar els contactes necessaris per resoldre la problemàtica plantejada.

En data 14 de juny de 2018, a instància del Síndic de Greuges, es van reunir a l’Institut El Palau el conseller d’Ensenyament, el director dels Serveis Territorials, la Inspecció d’Educació, la direcció del centre, quatre famílies afectades, alguns professors, el síndic i l'adjunta d'infants.

En el marc d’aquesta reunió, les diferents parts van exposar les seves visions sobre la problemàtica viscuda al centre durant els darrers mesos. Totes les parts, però, coincideixen que:

 1. Tant la direcció i el professorat del centre com les famílies estan compromesos activament per garantir un bon desenvolupament educatiu de l'alumnat i per situar l’interès superior de l’infant en el centre del procés educatiu. Es posa en valor la necessitat de vetllar per la formació integral de l’alumnat, pel seu benestar emocional i pel respecte dels seus drets i les seves llibertats, com ara el dret a la llibertat d’expressió, de pensament i de consciència, el dret a la dignitat i al respecte de les seves conviccions morals i ideològiques, el dret a no ser discriminat si les expressa i el dret a la intimitat si no vol expressar-les, i també el dret a no ser víctima de manipulacions ideològiques o propagandístiques.

 2. La tensió política general viscuda durant el primer trimestre del curs 2017/2018 va provocar patiment entre alumnat, famílies i professorat, per raons diverses. Cal tenir en compte aquest context per comprendre com es van viure els dies posteriors a l’1 d’octubre a les aules, i també les diferents interpretacions del que hi va succeir.

 3. La manca de conseller d'Ensenyament com a màxima autoritat del Departament durant l’aplicació de l’article 155 no ha contribuït a abordar i resoldre aquesta situació des de la comunitat educativa i per la via administrativa fins a l’actualitat.

 4. L’Institut El Palau ha mantingut al llarg dels darrers anys un bon clima de convivència. Abans dels fets de l’1 d’octubre, mai no hi havia hagut cap conflicte per raons ideològiques. Tothom fa una valoració general positiva de la tasca educativa que es du a terme al centre i de la professionalitat del claustre de professorat. Aquest bon clima de convivència s’ha intentat preservar durant els darrers mesos, entre professorat i alumnat, tant si està afectat per la investigació judicial com si no. No s’estableix cap diferència en el tracte a l’alumnat fill de guàrdia civil al centre. Tot l’alumnat rep la mateixa atenció, independentment de la professió dels seus progenitors.

 5. Tant la direcció del centre com el Departament d’Ensenyament emplacen totes les parts a tramitar les queixes per la via administrativa, d’acord amb els procediments convencionalment establerts per a la resolució dels conflictes als centres educatius, per poder esclarir correctament els fets. Aquest procediment requereix conèixer exactament què ha passat a partir de les informacions que han d’aportar alumnes, famílies i professorat afectats. Sense la participació de totes les parts, no és possible resoldre la problemàtica de manera adequada.

 6. Les famílies presents a la reunió s’han posat a disposició del Departament d’Ensenyament per esclarir els fets ocorreguts i trobar vies per a una solució positiva a la problemàtica plantejada, en benefici de l'alumnat i del mateix centre.

 7. En el cas que, a partir de les actuacions reglamentàries internes, es constatés que hi ha hagut alguna mala pràctica docent, tant la direcció del centre com el Departament d’Ensenyament actuarien en conseqüència i expressarien les disculpes convenients als afectats.

 8. La situació generada a partir de les denúncies de la Fiscalia i el seu trasllat als mitjans de comunicació està tenint un fort impacte en el centre i està afectant el benestar tant del professorat com de l'alumnat i les seves famílies. Hi ha la voluntat que la problemàtica plantejada es pugui esclarir i resoldre en benefici de totes les parts.
   
 9. La difusió als mitjans de comunicació per part de Fiscalia dels noms d'alumnes i professors afectats per l’escrit de denúncia ha generat malestar i preocupació entre les persones afectades, perquè suposa una vulneració al seu dret a la intimitat, a la dignitat i a l’honor.

 10. L’Institut El Palau és un centre altament valorat per la comunitat escolar i pel conjunt del municipi per l’educació de qualitat que ofereix al seu alumnat. Hi ha el compromís de procurar que la situació viscuda durant aquest curs sigui superada de cara al curs 2018/2019, i que la normalitat en el funcionament del centre es pugui restablir definitivament.

El Síndic de Greuges, que continuarà amb el seguiment i la mediació del cas, emplaça les diferents parts a continuar treballant des de la comunitat educativa, amb la participació de totes les persones afectades i amb l'escolta de totes elles, per esclarir els fets ocorreguts, per assumir les responsabilitats que corresponguin i millorar les pràctiques que escaiguin, i per resoldre positivament la problemàtica plantejada.

 


Back