The english version of this page is not available, you are viewing the catalan version

News

El Síndic demana que es revisin les normatives de les piscines municipals i que s’hi incorpori la perspectiva de gènere

06/07/2018

La prohibició del topless discrimina les dones i els limita la llibertat d’expressió

Ha estudiat la situació arran d’una queixa de la plataforma “Mugrons lliures” amb relació a la piscina de l’Ametlla del Vallès

Tot i que es tracta d'una situació generalitzada a les piscines municipals catalanes, la prohibició de fer topless és una limitació a la llibertat d’expressió de les dones. Així ho ha considerat el Síndic en una resolució emesa aquest divendres 6 de juliol. De la mateixa manera, la resolució és crítica amb la manca de perspectiva de gènere de les normatives que regulen el funcionament de les piscines i els criteris que s'han de complir per accedir-hi. 

A parer del Síndic, les normes comporten una evident discriminació cap a les dones, ja que només se centren a regular la indumentària femenina. La gran majoria són restrictives, a banda del topless, també amb l’ús d’un excés tèxtil, en particular el burquini. Per contra, el Síndic no ha trobat cap piscina en què en les normes d’accés, per exemple, es limiti l’ús del banyador tipus eslip o tanga per als homes. A més, cal afegir el greuge que comporta el valor icònic de reivindicació femenina tant del topless com del burquini.

En la resolució, el Síndic recomana, textualment, “a tots els municipis que disposen de piscines de caràcter municipal que revisin la seva normativa d'ús amb perspectiva de gènere, i respectant la llibertat d'expressió de les persones usuàries, amb les úniques limitacions que, previstes per la llei, tinguin per objecte la salvaguarda de l'ordre, la seguretat, la moral i la salut pública de manera justificada i proporcionada”.

El Síndic, que té el mandat específic de vetllar per la igualtat entre homes i dones, ha estudiat el cas a partir de la queixa concreta de la plataforma “Mugrons lliures”, contra l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès. Després d’ampliar la investigació, s’ha detectat que hi ha municipis on està prohibit el topless a les piscines municipals i d'altres on s'estableix que les persones s'han de banyar amb banyador, i que queda prohibit l'ús de qualsevol altra vestimenta que no estigui reglamentàriament establerta per a les dones (topless, biquini, etc.). Algunes normatives prohibeixen l'excés tèxtil (l'anomenat burquini), suposadament per raons d'higiene, mentre que d'altres no preveuen cap normativa diferenciada entre les indumentàries de bany de dones i homes.

En l'àmbit de la Generalitat de Catalunya, no hi ha una regulació específica sobre la indumentària que han d'emprar les persones usuàries de piscines públiques. Tampoc no es fa cap referència explícita sobre la pràctica del topless ni aquesta es prohibeix expressament. 

Un decret atorga a les administracions locals la potestat per expedir l'autorització de les piscines que s'ubiquen en els termes municipals respectius, l'establiment de certes restriccions d'ús, i l'exercici de les competències de vigilància i control en aquesta matèria. Per tant, cada municipi pot regular reglamentàriament aquest assumpte, però ho ha de fer garantint el dret a la igualtat de gènere. En aquest sentit, el fet d'imposar unes normes de vestimenta específiques per a les dones que suposin una restricció de la seva llibertat és un element clarament discriminatori per motius de gènere.

 

Back